Leserinnlegg: Hva fyller vi skolesekken med?

Det man legger inn av ressurser til forebygging, kan man trekke fra store ressurser på reparering seinere, skriver Karoline Lie og Vibeke Smidsrød (SP) i dette leserinnlegget.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Så var tida her igjen, skolestart! I overkant av 600.000 elever i Norge satte seg atter en gang, eller kanskje for første gang, på grunnskolebenken. De fleste med en liten ekstra spenning om hva dette skoleåret vil bringe, noen fullt motiverte. Noen lengter kanskje allerede til neste ferie, og de fleste relativt fornøyde med at det er hverdag igjen, i hvert fall når de først har kommet i gang.

Vi har heldigvis en nøye utarbeida læreplan som skal følges, men hvordan skal vi så motivere elevene til å ha lyst til å utnytte disse 190 dagene til å suge til seg all denne kunnskapen?

LESERINNLEGG: Karoline Lie, ordførerkandidat Tønsberg Senterparti, og Vibeke Smidsrød, 5. kandidat Tønsberg Senterparti. Foto: Privat.

Akkurat som i arbeidslivet er det ulike oppgaver som motiverer oss, for noen er lønna viktigst, andre setter variasjon høyest, eller muligheten til å styre arbeidsdagen sjøl. Felles for de fleste er at gode kollegaer på arbeidsplassen spiller stor rolle for hvor godt man trives.

Det er helt naturlig, og det er utrolig hvor kjedelig jobb man kan utføre hvis man bare har noen man trives sammen med mens man gjør den! Vi heier derfor på en variert og praktisk skolehverdag der hvor barna kan få utfolde seg, utnytte sitt potensiale og danne gode relasjoner hver dag, i trygge rammer.

Tilbake til skolebenken. I elevundersøkelsen for 2022 – 2023 svarer elevene på en skala fra 1 – 5 at de opplever god støtte både fra lærer og de hjemme, og trivselen er generelt god blant de fleste skolene i Tønsberg, med noen unntak.

Disse unntakene jobbes det godt med, og med enda større fokus på å forebygge utenforskap, og ved å ta tak i utfordringer på et tidlig tidspunkt har man et godt utgangspunkt for å avverge større problemer seinere.

Det man legger inn av ressurser til forebygging, kan man trekke fra store ressurser på reparering seinere. Senterpartiet har sammen med sine samarbeidspartnere i posisjonen aktivt jobbet for flere ressurser inn i skolen og økt det forebyggende fokuset med økt faglig kompetanse, flere yrkesgrupper inn i oppvekstsektoren og økt antall ansatte i skolen.

Tønsberg Senterparti skal følge opp dette arbeidet videre både i skolen, men også i barnehagen, hvor det legges viktige grunnsteiner for videre utvikling, trivsel og læring.

Nå fyller vi skolesekken igjen. Sørg for at den rommer et sunt og godt skolemåltid, et “Hei” til alle du møter, en vennlig innstilling og tanker om hva som gjør deg motivert.

En god porsjon nysgjerrighet og tålmodighet er nødt til å være med, og knyt gjerne en knallfarga tråd i lokket som minner deg på at du er verdifull, akkurat som du er!

Karoline Lie, ordførerkandidat Tønsberg Senterparti
Vibeke Smidsrød, 5. kandidat Tønsberg Senterparti

Les mer om politikk, styre og stell.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.

,