Leserinnlegg: Sammen utvikler vi Revetal

Revetal har utvikla seg fra å være noe «midt på et jorde» til et spennende områdesenter med et stort mangfold av vare- og tjenestetilbud og boliger. Den jobben som er gjort er rett og slett imponerende. Tønsberg Høyre vil videreføre denne arven på lag med innbyggere og næringsliv, skriver listetoppene i dette leserinnlegget.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Vi vil bevare Revetal sin identitet, men også legge til rette for en sunn utvikling. Revetal skal ikke bli en by som skal konkurrere med Tønsberg sentrum. Revetal skal være et alternativ for de som ønsker å bo mer landlig til, men samtidig ha tilgang til et godt handels- og tjenestetilbud.

Det er ingen tvil om at videre utvikling av Revetal med sin plassering vil utfordre en villet politikk om å ta vare på mest mulig dyrka og dyrkbar mark. Men for Høyre handler dette vel så mye om respekt for den jobben som er gjort før oss, og legge til rette for at folk kan bo og leve et godt liv også innafor E18.

LESERINNLEGG: Fra Tønsberg Høyres listetopper, her på Revetal for anledningen. Foto: Leon Alexander U. Aunan.

Og det er faktisk smart å legge til rette for at flere kan gå på skole, jobbe, handle og gjøre sine fritidsaktiviteter i nærheten av der de bor. Mindre behov for transport er klimasmart.

Derfor stemte Tønsberg Høyre nei til å tilbakeføre områdene sør for Revetal i skråningen sør for veien opp til Skjeggestadåsen til LNF (landbruk, natur og friluftsliv), og ja til å videreføre med formål bolig og næring i kommunestyremøtet før sommeren.

Det betyr ikke at hele området skal bygges ned i nær fremtid. Det viktigste i denne omgang er å holde området åpent for muligheter for videre utvikling.

Tønsberg Høyre vil ivareta bosetting i flere Re-bygder. Derfor stemte Høyre ja til nye tiltak i arealplanen i Vivestad for å styrke grunnlaget for barnehagen, og til tiltak i Døvikveien i Undrumsdal for å styrke grunnlaget for nærskole.

Re skal ikke bare være et godt sted å bo. Vi må også legge til rette for at næringslivet skal få drive godt og få utvikle seg videre. Vi heier på jobbskapere. Derfor støttet Høyre utvidelse av Lundteigen på Revetal – et skogsområde, inkludert noe fjell, som er tilknyttet til et eksisterende næringsområde der blant annet Kjell Foss fjellsprengning holder til.

De er blant landets ledende innen sitt fagfelt, og har totalt langt over 100 egne ansatte. De er i ferd med å vokse ut av området, og har også stadig henvendelser om arealer fra andre lokale bedrifter.

Det er bedrifter på Revetal i dag som har lager på eksisterende tomt, og har stor nytte av dette for å kunne drive den næringen de gjør midt i sentrum. Videre er det opplagt at næringslivet på Revetal har gjensidig nytte av at man har relativt store arbeidsplasser i sitt nærområde.

Det skjer også mye annet spennende i området rundt Revetal. Vi lar oss imponere av ildsjelene som står på for å holde i gang og utvikle Bakke Mølle – et fantastisk sted som ivaretar historien og kulturen.

Vi heier på ildsjelene som drifter kulturhuset Elverhøy, og lar oss imponere over alt som er lagt ned av arbeid for å få til gode dag- og fritidstilbud for ungdom. Dette er kun to eksempler som bidrar til å gjøre Re til et attraktivt sted.

Vi vet at flere opplever at det har blitt større avstander etter kommunesammenslåingen, og at det tar lengre tid fra idé til realisering av en plan. Akkurat det med tid er noe vi vil jobbe med: Tønsberg kommune må bli en enda bedre medspiller.

Vi vil bruke de mulighetene en større kommune gir gjennom mer kunnskap og flere å spille på til å videreutvikle Re. Men den jobben vil Tønsberg Høyre gjøre sammen med innbyggere og næringsliv.

Vi ønsker innspill. Invitér oss gjerne til en kaffeprat eller bedriftsbesøk. Innsikt er viktig når vi sammen skal utvikle det beste for Revetal og Re.

Frank Pedersen, ordførerkandidat Tønsberg Høyre
Tove Øygarden, Lars Sollie og Jill Eirin Undem, Tønsberg Høyre

Les mer om politikk, styre og stell.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.

,