Leserinnlegg: Seks gode grunner for at folk i Re ikke skal stemme Høyre

Tønsberg Høyre har distribuert ei brosjyre i postkassene i Re, med seks gode grunner for reinger til å stemme Høyre. Jeg vil advare reinger flest; stemmer du Høyre – veit du overhodet ikke hva du får!, skriver Heming Olaussen (SV) i dette leserinnlegget.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Og de seks grunnene er følgende:

LESERINNLEGG: Heming Olaussen (SV). Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

1. Høyre var det partiet som ivra mest for at Re skulle bli slått sammen med Tønsberg. SV var det partiet som sto klarest i mot. Vi ble lovet gull og grønne skoger bare vi slo oss sammen. Hva har vi fått? Kutt i tjenester, sentralisering av publikumsservice (NAV og servicekontor) og et elendig forsøk på å omorganisere Re helsehus – noe som heldigvis falt sammen etter kort stund.

Har Høyre gått mot noe av dette? Nei.

2. Med kommunesammenslåinga har åpningstider i barnehagene blitt korta ned og kulturskolen har blitt dyrere – begge deler for å «samordne oss med Tønsberg» – der disse tjenestene var både dårligere og dyrere.

Har vi hørt noe fra Høyre i disse sakene? Nei. SV protesterte.

3. Du kan ikke stole på Høyre. De er ofte de første til å ville kutte i kommunale tjenester, rett og slett fordi de er offentlige. Men når det kommer til å legge til rette for private, er det ikke måte på velvillighet. Høyre ofrer gjerne ideer om likhet og rettferdighet bare de kan få heie på «vinnerne» og «enerne», som helst skal gå på sine egne skoler, forbeholdt «talentene». Hva med de som ikke står først i køen, hva med de skjulte talentene som blomstrer seint, hva med samholdet i samfunnet? Det ofrer ikke Høyre en tanke. Alt skal i stedet kalles «valgfrihet».

Men hvem kan velge i Høyres elitesamfunn?

4. I Re var vi forskånet fra Høyres eksperimenter. Vi var for få, hadde kun en ungdomsskole, og en videregående skole. Vi hadde til og med eiendomsskatt, som Høyre etter hvert godtok i sine budsjetter. Ei inntekt som finansierte blant annet vår nye ungdomsskole. Men nå er vi Tønsberg – en av kommunene med flest privatskoler i landet. Noen av dem forbeholdt elever med «spesielle talenter» eller spesielt gode karakterer. Det folk bør vite, er at hver krone kommunen må betale for disse elevene – penger som går til private interessenter som driver skolene – tas fra skolebudsjettene i de offentlige skolene. Der de fleste ungene går. Det er de – unger flest – som må betale for Høyres privatiseringsiver.

Så når Høyre snakker om å styrke skolen, bør man lytte kritisk; Hvilke skoler og hvilke elever snakker de da om?

5. I alle åra Høyre styrte Tønsberg, hadde kommunen blant den laveste bemanningstettheten i barnehagene i Vestfold. Det er først med et rød-grønt flertall det er blitt sving på sakene. Nå prøver Høyre å henge seg på, men de gjorde absolutt ingenting med dette i årevis. Likeså med sosialhjelpa, som er blitt økt først nå, med posisjonen + SV. Det samme med rettferdighetskravet SV (og FrP) fikk gjennom i tidligere Re kommune, om å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp. Høyre kom ikke på ideen en gang! Men de kom luntende etter når alle andre hadde sagt ja.

Nå er dette gjennomført også i Tønsberg, med et rød-grønt flertall. Det betyr at kommunen ikke lenger kan inndra denne inntekta fra de som trenger den mest.

6. Det eneste punktet jeg kan si meg hundre prosent enig med Høyre-brosjyra i, er utvikling av Revetal, men også de øvrige boområdene i Fon, Vivestad, Våle, Undrumsdal med videre. Men da må Høyre slutte å kutte i og sentralisere kommunale tjenester, støtte SV i kravet om bedre busstilbud til/fra Re, styrke Re helsehus (de sa nei til å åpne flere plasser seinest i vår) og vise seg på banen når slagene står om framtida til bygdesamfunnet vårt.

Ikke gjemme seg bak fine slagord uten reelt innhold.

Les mer om politikk, styre og stell.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.