Avisa kommer til nytte helt til siste reis – inn i en peis

FRA AVIS TIL TENNBRIKETTER: Tennbrikettene av gammelt avispapir selges hos Empus på Bentsrud og hos flere gårdsbutikker, som for eksempel hos Veierud gårdsutsalg i Våle. De selges også i noen dagligvarebutikker rundt om. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

ReAvisa er nyttig og god å ha, også etter at den er lest fra forside til bakside. Da blir avispapiret til noe helt annet, sånn at lokalavisa fortsatt kan bidra til å lyse opp tilværelsen.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir – last ned gratis!

Det er Tom Erik Horn fra Brekkeåsen som tok kontakt med ReAvisa nå på nyåret i år: Han jobber hos Empus, en tilrettelagt bedrift på Bentsrud, der deler av industriområdet ble grensejustert over fra Re til Holmestrand i forbindelse med sammenslåinga av Re og Tønsberg.

Her er de totalt 123 arbeidstakere, hvorav 51 jobber i varig tilrettelagt arbeid (VTA). Og det er ved denne avdelinga at de gamle avisene kommer til nytte.

Vanskelig å få tak i avispapir

GJENBRUK FRA A TIL Å: Til og med innpakninga er gjenbruk av avispapir. Dette er en veldig gledelig vinn-vinn-situasjon, der lokalavisa kommer til nytte, helt til siste reis – inn i en peis. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Det blir bare mindre og mindre avispapir å få tak i. Tom Erik hørte med lokalavisa i Holmestrand, men fikk aldri noe svar der. Han hørte også med ReAvisa, og der kom svaret tvert.

For det er lite som smerter mer enn å kaste aviser. Noen ganger går vi helt tom for aviser, men da justerer vi opp opplaget til neste gang. Det smerter enda mer å gå tom for aviser, så ikke alle får sikra seg sitt eksemplar å lese.

Etter å ha justert opplaget, går vi ofte i overskudd en periode igjen. Det er vanskelig å treffe helt eksakt. I tillegg kommer en del av avisene i retur etter at de er lest.

Et digert avisarkiv

Vi prøver alltid å ta vare på noen eksemplarer av hver utgivelse, for plutselig stikker det en leser innom ReAvisa-kontoret som kanskje lurer på om vi har avisa fra februar 2015, for eksempel.

Og det har vi, hvert fall som oftest. Men det kan hope seg opp med aviser, og det gleder oss at vi har en vinn-vinn-løsning på dette nå for framtida.

Avisene blir råvarer i produksjon av en helt ny vare.

En møysommelig jobb

Hos Empus blir avissidene skilt fra hverandre og stifter resirkulert, papiret klippes i ramser som rulles til en bunt og bindes sammen, og det hele dyppes i stearin. Vipps – så har de gamle avisene blitt til tennbriketter, som vi kan love at funker som bare det.

Dette er prima vare, det fant vi ut da Re-daksjonen fikk en vareprøve for å teste det ut. ReAvisa fikk også en omvisning og ikke minst en demonstrasjon av produksjonen av tennbriketter.

– Vi er veldig glad for denne dealen med ReAvisa, som jo er litt lokalavis for oss her på Empus også, sier Tom Erik, som sjøl bor i Brekkeåsen i Re.

Ingen avis går til spille

Han er veldig glad i lokalavisa si, og ekstra glad nå som avisa også kommer til nytte når den egentlig er “ferdig” og skal kastes.

På Empus er produksjonen av tennbriketter av ReAvisa-papir godt i gang.

Tennbrikettene selges hos Empus på Bentsrud og hos flere gårdsbutikker, som for eksempel hos Veierud gårdsutsalg i Våle. De selges også i noen dagligvarebutikker rundt om.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir – last ned gratis!

I SALG: Som blant annet her i Veierud gårdsbutikk i Våle. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Sjekk også: 250.000 kroner skal deles ut til Re-ungdom.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.
, ,