250.000 kroner skal deles ut til evnerik Re-ungdom

Hver vår går Re VGS ut med ny søknadsfrist for en ny utdeling fra Lizzie og Erling Sæbøs utdanningslegat – ett av landets største legat av sitt slag, forbeholdt Re-ungdom.

Sjekk ReAvisa på papir – last ned gratis.

Legatets formål er å utdele midler til evnerik ungdom til støtte for videre utdannelse på universitet, høgskole og lignende. Legatet deler hvert år ut midler til inntil fire ungdommer som avslutter videregående skole inneværende år.

Utdeling er basert på årlig avkastning, og de tre siste åra er det blitt delt ut i snitt 250.000 kroner. Tildelingen av midlene skal fordeles over tre år til de som mottar støtte fra legatet.

Øremerka Re-ungdom

UTDANNINGSLEGAT: Re-ungdom oppfordres til å søke innen fristen 5. mai – opptil fire heldige kan bli plukka ut. Illustrasjonsfoto: Paal-André Schwital.

Søker skal være bosatt innenfor det geografiske området som tilhørte Re kommune frem til kommunesammenslåingen med Tønsberg 1. januar 2020.

Det skal ved utvelgelsen legges vekt på ungdommens skoleprestasjoner i videregående skole, samt god oppførsel, herunder ærlighet, ansvarsfølelse, høflighet, arbeidsomhet og gjerne også prestasjoner i idrett.

Det er et ønske at legatet skal være en inspirasjon til prestasjon på skolen.

Søknadsfrist 5. mai

Dersom flere ungdommer står likt, kan det også legges vekt på at midlene skal tilkomme den som har de vanskeligste økonomiske ressurser til videreutdannelse.

– Aktuelle søkere bes om å utforme en skriftlig søknad med begrunnelse, og en skisse for videre utdanning, oppfordrer Re VGS-rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth.

Attester, anbefalinger, samt karakterutskrifter, kan legges ved søknaden, forteller han. Søknadsfrist 5. mai 2023.

En lang Re-tradisjon

Søknad sendes på til rektor på epost sindre.bjerkeseth@vtfk.no eller per post til Re videregående skole v/rektor, Bergshaugen 10, 3175 Ramnes.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til skolen ved rektor.

Du kan lese mer om legatet i ReAvisa-arkivet.

Bakgrunn: Viderefører et av landets største utdanningslegat her i Re.

HØYTIDELIG OVERREKKELSE: Daværende Re VGS-rektor Cecilie Langklep Bjørnøy deler ut utdanningslegatet på 75.000 kroner hver til fire av sine avgangselever under avslutningsseremoni til sommeren for fem år siden. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om skolene i Re.