Leserinnlegg: – Kjør trygt hjem til jul

Trygg Trafikk har siden 1994 gjennomført minnemarkeringen Lys til ettertanke. Den 3. januar minnes vi Norges trafikkofre.

Last ned ReAvisa på papir desember 2022 – gratis.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Første halvår i år var det en dobling i antall omkomne på norske veier, med hele 63 dødsfall. «Etter flere år med lave ulykkestall, ser vi en økning i dødstallene denne våren» uttalte vegdirektør i Statens Vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.

De aller fleste alvorlige ulykkene skjer på tofeltsveier. Utbygging av nye og bedre veier redder rett og slett liv.

Økte samferdselsbudsjettet med 75 prosent

Flere år med fokus på tryggere veier og trafikksikkerhet har vært ekstremt viktig, og mange ulykker som tidligere var dødsulykker får mindre alvorlige konsekvenser.

Dette er en av grunnene til at Fremskrittspartiet økte samferdselsbudsjettet med 75 prosent når vi satt i regjering, og reduserte vedlikeholdsetterslepet for første gang på flere tiår.

Dessverre ser vi nå at samferdsel er det politikkområdet som har blitt mest nedprioritert i den nye regjeringens budsjett.

Uheldig for trafikksikkerhetsarbeidet

Ingen nye viktige veiprosjekter settes i gang av regjeringen i 2023, samtidig som avgiftene på nye trygge biler skrus opp betydelig, så er dette uheldig for trafikksikkerhetsarbeidet.

Jeg er spesielt bekymret for at alle de øremerkede pengene til rassikring er borte. Ei heller noen reell økning til vedlikehold av veinettet vårt.

At vei, trygghet og samferdsel får milliardkutt vil på sikt kunne gå ut over trafikksikkerheten.

Nullvisjon

Norge har en nullvisjon for trafikkdrepte som vi dessverre fortsatt er langt unna å nå. Likevel ser vi resultatene av tidligere satsninger på vei.

I 2021 var Norge det landet i EU med lavest risiko for å omkomme i trafikken. 17 mennesker per million innbyggere døde i Norge, mens EU-snittet er 45.

At antallet som omkommer er lavt, er likevel ingen trøst for de familiene som blir rammet av en slik uforståelig og meningsløs tragedie.

Kjør forsiktig!

Ta vare på familien, og kjør forsiktig hjem til jul.

Dine nærmeste har ingen å miste.

Morten Stordalen, stortingsrepresentant (FrP), Stortingets transport- og kommunikasjonskomite.

STORTINGSREPRESENTANT FRA RE: Morten Stordalen (FrP). Foto: FrP.

Avisa kommer ikke lenger i postkassa – her finner du den:

Les mer om bil, trafikk og veier i Re.

Les mer om politikk, styre og stell.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

,