Alt på stell før en ny vinter i Re-løypene

OFFISIELL ÅPNING: Fra venstre Alfred Ringdal, leder Ramnes IF, grunneierne Cornelia Mender, Erling Skjetne og Tor Lid Wåle, og Reidar Skjeggerød i Ramnes løypelag. Foto: Privat.

Den nye parkeringsplassen og den nye ankomsten til Re-løype-nettet er ferdig laga og fullfinansiert – og offisielt åpna.

Bakgrunn: Fantastisk i løypene, kaos på veien.

Parkeringsmulighetene – manglende som sådan – og parkeringskaoset langs adkomsten til Re-løypene har det blitt skrivi mye om i ReAvisa de seinere åra.

Det toppa seg vinteren for tre år siden, da fortalte lokalkjente at det aldri hadde vært verre og nødetatene mente det kunne gå på sikkerheten løs.

Alt på stell foran en ny vinter i Re-løypene

PÅ KRYSS OG TVERS: Slik så det ut langs Tinghaugveien ved Risås en vintersøndag vinteren for tre år siden. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Parkeringskaoset nådde politikernes bord, og det ble kjapt klart at alle ville finne en god løsning – og den gode løsningen er nå på plass før en ny vinter i Re-løypene.

I løpet av 2022 er det blitt opparbeida en ny parkeringsplass og laga ei 750 meter lang ny trasé inn til det gamle løypenettet, melder Ramnes IFs løypelag.

De takker grunneierne Tor Lid Wåle, Cornelia Mender og Erling Skjetne for at de velvillig har stilt egen eiendom til disposisjon.

Jobben er gjort med dugnadsinnsats, sponsing fra lokalt næringsliv, oppsparte midler, pluss gave fra Sparebankstiftelsen.

Les også: – Oslo har Nordmarka, vi i Vestfold har Re-løypene!

TRANGT! Biler, barn, snuing, spoling i sørpa, og rygging i mange hundre meter før biler kunne passere hverandre. Det var ikke lett å komme seg fram over Tinghaugveien søndag 10. mars 2019 – for ReAvisas utsendte tok det tre kvarter å kjøre forbi den gamle Re-løype-parkeringa denne dagen. Det ville vært en farlig forsinkelse for nødetatene ved en utrykning. Arkivfoto: Stian Ormestad.

DUGNAD, SPONS FRA LOKALT NÆRINGSLIV OG GAVE FRA SPAREBANKSTIFTELSEN: Ny parkeringsplass og ny adkomst til Re-løype-nettet er ferdig og fullfinansiert. Foto: Privat.

Les også: Fra alle oss, til denne gjengen; – tusen hjertelig takk!

Fra arkivet: Bilist forvilla seg inn i Re-løypene.

Fra arkivet: Hærverk? Ikke helt….

Les mer om sport i Re.

, ,