Her blir det nytt ungdomshus på Revetal

DETTE ER STEDET: Basketballbanen ved Revetal ungdomsskole. Foto: Stian Ormestad.

Mot ni stemmer gikk et stort flertall for denne plasseringen av nytt ungdomshus på Revetal. – Det viktigste å si nå er HURRA!!!, jubler Lars Jørgen Ormestad.

Les om Re-sommeren i ReAvisas sommermagasin – last ned gratis.

– Det er godt over ti år siden vi starta på den konkrete ungdomshus-saken, da etter initiativ fra FAU i gamle Re kommune og vår gruppeleder i Re, Trude Viola Nordli (AP), forteller Lars Jørgen Ormestad (AP).

– Det var synd at det ikke ble noe av ungdomshuset der vi hadde tenkt det i gamle Re, den kampen tapte vi – men nå er det bra at det blir realisert i den nye kommunen.

-Vi vil ikke gjemme bort ungdommen

I BRESJEN: Arbeiderpartiet hadde nytt ungdomshus som sin kampsak i flere valg i gamle Re kommune. Nå kan huset bli realisert i den nye storkommunen. Her er AP-delegasjonen på befaring på basket-tomta tidligere i sommer. De tre største partiene i kommunestyret var helt enig om plasseringa her, AP sammen med Høyre og Senterpartiet. Foto: Selfie.

Så argumenterte Arbeiderparti-representanten for en plassering på basketballbanen ved Revetal ungdomsskole.

– Sånn som Revetal ser ut i dag, så er Revetal søndre-gårdstunet et godt alternativ. Men sånn som Revetal vil se ut i framtida, så er det ikke det.

– Vi veit hvor mye som har skjedd allerede på Revetal på kort tid, så det vil neppe ta lang tid før ungdomshuset blir liggende bak blokker.

To av tre alternativer var med helt til slutt

Arbeiderpartiet har hatt med seg Høyre på dette så å si hele veien, og også Senterpartiet – alle de tre største partiene i kommunestyret.

Da lå det tidlig an til et flertall for baskeball-alternativet, framfor gårdstun-alternativet på Revetal søndre.

Det tredje alternativet nord for ungdomsskolen ramla helt gjennom.

Redd for økonomisk smell

Håvar Bettum (V) mener det er en svakhet ved hele saken at ingen av alternativene er blitt økonomisk utredet.

Han mistenker at grunnforholdene ved basketballbanen, nærmere Revetalbekken, kan gjøre dette alternativet dyrere enn gårdstunet.

– Vi er redde for at dette alternativet blir for dyrt når vi får greie på økonomien i dette – og at ungdomshuset nok en gang ikke blir noe av.

Utsettelsesforslag

Bente Torun Brekke (FrP) fremma et utsettelsesforslag, der argumentet var prisstigningen som vil gjøre prosjektet mye dyrere.

Flertallet avfeide dette med at da måtte alle andre prosjekt stoppes, ut ifra samme argument.

Utsettelsesforslaget fikk bare fem stemmer og falt.

– Det BLIR et ungdomshus på Revetal

Heming Olaussen (SV) tilhører mindretallet som stemte for gårdstunet, men han går god for basket-alternativet som fikk flertall: – Hvis du ikke får den du elsker, så får du elske den du får, sier han til latter fra kommunestyresalen.

– Det viktigste er at det blir et ungdomshus på Revetal – til slutt, understreker Heming Olaussen (SV). – Da er det ikke så viktig hvor det blir.

– Det BLIR ungdomshus på Revetal – og det fortjener ungdommen i Re, sier Eivind Yrjan Stamnes (AP).

En lang prosess

Det er 11 år siden den kommunale ungdomsklubben på Revetal ble lagt ned, «ikke for å spare penger», ble det sagt den gang – men for å komme opp med «noe enda bedre».

Ungdata-undersøkelser og ungdomskull etter ungdomskull er blitt invitert til å mene noe. De har etterlyst en uformell møteplass for all slags ungdom – på Revetal.

Etter å ha sett seg ut middelalder-tomta, og til og med vedtatt bygging der, ble det likevel ikke noe av i fjor. Nå er en ny plassering vedtatt.

«UNGDOMSHUSETS VENNER»: Fra en tverrpolitisk feiring etter kveldens kommunestyrevedtak, får ReAvisa tilsendt dette bildet, med tittelen «Ungdomshusets venner». Foto: Privat.

Et samla ungdomsråd: – Dette fortjener ungdom i Re!

Les flere saker om nytt ungdomshus på Revetal.

Les mer om politikk, styre og stell.

,