Leserinnnlegg: Når makta ter seg i Tønsberg?

– Jeg følger ikke logikken i at «jo flere man er, jo mer folkestyre», mener Øyvind Jonassen (H) i sitt tilsvar til Heming Olaussen (SV) sitt leserinnlegg.

Leserinnlegg: – Hvor godt kommer Re, Vear, Sem, Husøy og Barkåker til å bli representert?

Først vil jeg forsikre representanten Heming Olaussen (SV) at vi fra Høyre sin side både viftet med flagg og feiret vårt folkestyre på den fantastiske 17. mai-feiringen vi hadde i år.

Jeg følger ikke logikken i innlegget der det konkluderes med at jo flere man er, jo mer folkestyre. Som jeg også sa i kommunestyre, det er nok av eksempler på styresett der man har svært mange personer i sine styrende organer selv om disse landene ikke er kjent for å være vinnere på demokrati.

KOMMUNESTYREREPRESENTANT FRA RE: Øyvind Jonassen (H). Foto: Stian Ormestad.

Hvis det var så enkelt så er jeg forundret over at SV ikke tok til orde for å øke antallet i kommunestyre ytterligere.

Det følger av den politiske plattformen for nye Tønsberg kommune at antallet på 49 representanter skal vurderes i den første perioden, og således er selve saken en oppfølging av dette punktet.

Det er kommuneloven §5.5 som setter de formelle kravene til det antallet man minst må være i kommuner av forskjellige størrelse. Tønsberg kommune er over 50.000 innbyggere, og skal ha minimum 35 representanter. Kommuner som har over 100.000 innbyggere skal ha minimum 43 representanter.

Når Tønsberg kommune har et innbyggertall på ca 57.000 innbyggere var det naturlig for Høyre å legge oss ca midt i det intervallet som er angitt. Derfor var vårt primære standpunkt 39 representanter.

At kommuneloven ikke setter noen absolutte grenser, men kun setter minimum antall, er en konsekvens av at Norge er land som har mange forskjellige kommuner med blant annet stor forskjell i geografi og størrelse som kan gjøre at det er fornuftig med et høyere antall for å dekke forskjellige områder.

Tønsberg kommune er en kompakt kommune med små avstander og er av de som ligger best til rette for å ligge i nedre del av intervallet.

Fra Høyre sin side var vi opptatt av at vi ønsket å få til en innsparing, men også en fornuftig organisering. De endringene som ligger inne med noen små justeringer i godtgjøring, innebar en kostnadsøkning på ca 280.000 kr, innsparingen i direkte godtgjøring ved å kutte til 43 representanter utgjør ca 240.000 kr.

I tillegg spares det på annet utstyr som Ipad’er, reiser osv. slik at dette blir totalt sett ett bortimot nøytralt forslag.

Jeg følger heller ikke SV sin logikk i at det er en fordel for demokratiet at man legger opp til at de små partiene skal få større innflytelse enn det som valgresultatet tilsier. Det var for øvrig grunnen til at forslaget fra arbeidsgruppen var 49 representanter da man ga alle partiene en stemme uavhengig av størrelse.

Da ble «småpartiene» i flertall, uten at det gjenspeilet styrkeforholdet i kommunestyret. At man får færre inn i selve kommunestyret hindrer ikke de enkelte partiene i å organisere seg på en måte som gjør at representanter i alle deler av kommunen blir hørt forut for kommunestyremøtene.

Demokratiet er basert på at de som får flest stemmer får størst innflytelse, og det vil være urealistisk at alle partier kan få inn representanter fra alle deler av kommunen. Det er realiteten også i dag med 49 representanter.

Øyvind Jonassen (H), kommunestyrerepresentant og medlem av Formannskapet.

Les også: – Dette skaper stor skuffelse og forbannelse.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

Les mer om lokalpolitikk i Re.