– Dette skaper stor skuffelse og forbannelse

SKUFFA OG FORBANNA – OG TRIST: Lokaldemokratiet vil lide under denne reduksjonen av antall kommunestyre-representanter, mener varaordfører Steinar Solum (SP). Foto: Stian Ormestad.

– Dette vil tjene de store – og gå utover de minste, mener varaordfører Steinar Solum (SP): Det lokaldemokratiske nåløyet blir trangere i nye Tønsberg kommune.

Flere steder flagges det ikke: – Er vi i Re helt glemt?

Steinar Solum (SP) møter lokalavisa på landet i rådhuset i by’n. Her har han vært aleine som kommunestyrerepresentant i bystyret, før sammenslåinga med Re – som førte til Senterparti-makt og varaordfører-posisjon.

For etter 44 år med borgerlig flertall i Tønsberg ble det et skifte, sammen med blant andre Arbeiderpartiet. Og det er nettopp samarbeidspartneren AP den rutinerte SP-eren er svært skuffa over nå.

Stor skuffelse og forbannelse

– IKKE STEDET Å SPARE: – Demokrati koster, men det er så viktig at hele kommunen er representert. Det er ikke her vi skal spare, mener Steinar Solum (SP) om reduksjon i antallet kommunestyrerepresentanter i nye Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad.

– Jeg hadde håpa en så viktig sak som lokaldemokratiet ikke skulle splitte oss. For Senterpartiet hadde forventa at dette var en sak vi bør få gehør for, spesielt siden vi har bestreba å stå samla ellers.

Ansiktsuttrykk og kroppsspråk taler for langt sterkere kraftuttrykk enn det varaordføreren tillater sitert på trykk:

– Du kan trygt si at dette skaper stor skuffelse og forbannelse i Senterparti-gruppa. Det kan du skrive.

En viktig Re-sak i sammenslåinga

Saken er at kommunestyret i Tønsberg behandla nytt politisk reglement sist uke. Og der ble antall kommunestyrerepresentanter redusert.

Re hadde 25 kommunestyrerepresentanter. Tønsberg hadde 39. Etter sammenslåingen skulle antallet i den nye kommunen være 49 – for å sikre bredest mulig representasjon også i den nye storkommunen.

Dette ble framheva som en viktig sak i sammenslåingsdebatten, etter hvert som avtalene for den nye kommunen ramla på plass.

Omkamp allerede nå

Nå, snart to og ett halvt år inn i den nye kommunens eksistens, vil noen redusere antall representanter ned til 39 igjen fra og med neste periode – som det var i gamle Tønsberg.

Det ble en politisk drakamp i kulissene, som kort fortalt endte med et kommunestyrevedtak onsdag 18. mai på å gå ned til 43 representanter. Overraskende – og provoserende – for Solum og resten av Senterpartiet, brøyt AP ut av posisjonen og stemte med Høyre og FrP.

Dermed sikra Arbeiderpartiet et flertall for å redusere antall kommunestyrerepresentanter til 43.

Klart brudd på hva folk hadde god grunn til å forvente

Steinar Solum veit nesten ikke hvor han skal begynne på sitt resonnement i prat med ReAvisa, for han har tydelig så mye på hjertet at han bobler nesten over. Han kjenner saken godt – og han veit historien bak:

– Folk har all grunn til å forvente at vi skulle beholde dagens 49 representanter i kommunestyret, det er så absolutt all grunn til det – ut ifra hva som ble sagt i sammenslåingsdebatten.

I den politiske plattformen står det at dette skal evalueres rundt disse tider, og det ble gjort – av ei arbeidsgruppe leda av den samme Steinar Solum.

Færre folk – dårligere representasjon

Konklusjonen var at vi burde beholde dagens 49 representanter – av flere grunner: – Ønsker vi hele kommunen representert, klarer vi det best ved å beholde dagens antall – ikke redusere det.

– Vi trenger fortsatt folk fra alle kanter av kommunen i kommunestyret. Det risikerer vi at blir veldig vrient når vi får færre folkevalgte å velge inn.

Varaordføreren har snart tjue års erfaring fra Tønsberg-politikken. Han viser til hva som skjedde da Sem ble slått sammen med Tønsberg.

Må ha folk med – også fra Re

– Da gikk vi også opp til 49 representanter i kommunestyret, nettopp for å sikre den geografiske spredningen i representasjon. Så gikk jo det seg til, og vi reduserte til 39 – men det tok tjue år! Tjue år – fem perioder – hadde vi 49 representanter.

– Da er det ikke så rart vi så for oss noe tilsvarende nå, med sammenslåinga av Re og Tønsberg. Det er viktig at den nye kommunen går seg te’, og da må vi ha folk med – også fra Re.

I gamle Re holdt det med noen hundre innbyggere bak hver kommunestyrerepresentant. I nye Tønsberg kreves det nesten tusen flere.

Et stadig trangere lokaldemokratisk nåløye

Nye Tønsberg kommune har allerede i dag ett av de trangeste lokaldemokratiske nåløyene – og det vil bli bare enda trangere. Dette provoserer varaordføreren, som har finni fram noen tall:

Sammenslåtte Nøtterøy og Tjøme kommuner har i Færder snaut 700 innbyggere bak hver kommunestyrerepresentant. Tallet for Horten er enda litt lavere, rundt 660. I gamle Re var det langt lavere, snaut 400.

– Da sier det seg sjøl at Tønsberg, som vil havne på 1.326 innbyggere bak hver kommunestyrerepresentant, snevrer inn lokaldemokratiet, sier en engasjert og skuffa Solum.

Dette vil tjene de store og gå utover de små

Dette vil tjene de store partiene og de store stedene. – De minste får inn færre – kanskje ingen. Det er viktig med innspill og kunnskap fra hele kommunen og hele det politiske spekteret, sier Solum, som sjøl befinner seg i sentrum med ei stor kommunestyregruppe.

– Men dette vil i mange partier føre til dårligere representasjon fra distriktene, sier Solum som frykter at folk fra folkerike områder vil prioriteres på toppen av listene.

– Ja, du kan ta med «trist» også. Det kan du skrive. Det er trist at vi endte opp med å redusere antallet – og at Arbeiderpartiet ble med på å sikre flertall for det.

Leserinnlegg: – Hvor godt kommer Re, Vear, Sem, Husøy og Barkåker til å bli representert?

Les mer om lokalpolitikk i Re.