Flere kan ha krav på tilbakebetaling fra kommunen

RE HELSEHUS: Nybygd og klart til innflytting på tampen av 2014. Nå viser det seg at beboere i omsorgsboliger kan ha betalt for mye helt fra første faktura kom, og beboere, pårørende eller dødsbo kan ta kontakt med kommunen med krav om tilbakebetaling. Foto: Stian Ormestad.

Beboere i omsorgsboligene på Re helsehus kan ha betalt for mye i egenandel, helt siden de første flytta inn her i desember for åtte år siden og fram til i fjor.

Sjekk også: Re helsehus bader i blomster.

Det informerer Tønsberg kommune i ei annonse som rykkes inn i ReAvisa nå i mars, der det informeres om at alle som har bodd i omsorgsboligene på Re helsehus i
perioden fra desember 2014 til september 2021 kan ha betalt for mye i egenbetaling.

Dermed kan de ha rett på tilbakebetaling fra kommunen.

Vil komme i kontakt med alle som er berørt

Årsaken er at betaling for renhold av boligen har vært innlemma i husleie, og vask av tøy har vært innlemma i lintøyavtalen – begge med fast pris og uten at
betalingssatsen har blitt regulert for beboeres inntekt.

Dette er i strid med helse- og omsorgstjenesteloven, har kommunen konkludert med.

Nå rykker kommunen inn ei annonse for å nå ut til alle som kan være berørt.

Frist 1. april

«Tidligere beboere, pårørende og dødsbo som kommunen ikke har vært i kontakt med, og som mener de kan ha krav på tilbakebetaling, bes ta kontakt med kommunen (…)».

Kontaktpersoner ved Re helsehus er Eivind Alme og Irene Sulesund.

Frist for å ta kontakt er satt til 1. april 2022.

Re helsehus-ansatte demonstrerte før kommunestyremøte.

Les mer om Re helsehus.

Les mer om styre og stell.

,