– For mange oppleves det både urimelig og umulig å jobbe enda flere helger enn vi faktisk allerede gjør

DEMONSTRERER: Tora Sofie Aasmyr, Luisa Lundekvam-Nielsen og Britt Eli Aasmyhr jobber alle tre på Re helsehus, og hadde møtt opp på kveldens markering før kommunestyremøtet i Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Tora Sofie, Luisa og Britt Eli var tre fra Re som demonstrerte før kveldens kommunestyremøte. De forteller om stor usikkerhet blant ansatte på Re helsehus etter det omstridte helgevakt-vedtaket i Tønsberg kommune.

Les også: Re helsehus bader i blomster.

Margareth Horn fra Re, nestleder i Norsk Sykepleierforbund Vestfold og Telemark, var først ute som taler under kveldens markering:

– Heltidsvedtaket, med et krav om 325 helgetimer per år uavhengig stillingsstørrelse, er å starte i feil ende, mener hun. Og oppfordra våre folkevalgte om å se på saken på nytt: – Det er ingen skam å snu.

«Våre barn ler ikke!»

KOMMUNEN LEVER IKKE OPP TIL SLAGORDET? Lykke (2 1/2) vil ha mamma hjemme i helgene. Det blir vanskelig for mange kommuneansatte hvis de må jobbe så ofte som annenhver helg. Foto: Stian Ormestad.

Blant helsearbeiderne som hadde møtt opp, var det barn som bar plakater med «våre barn ler ikke» – med henvisning til Tønsbergs kommunes slagord «der barn ler».

– Det har skapt stor usikkerhet, forteller tre fra Re i folkemengden; Tora Sofie Aasmyr, Luisa Lundekvam-Nielsen og Britt Eli Aasmyhr.

For sjøl om vedtaket innebærer helgejobbing annenhver helg, så har flere utspill i etterkant tona det hele ned.

Henger som et spøkelse over ansatte i kommunen

– INGEN SKAM Å SNU! Mener Margareth Horn fra Re, nestleder i Norsk Sykepleierforbund Vestfold og Telemark. Foto: Stian Ormestad.

– I etterkant prøver noen av dere å pakke det pent inn med at det skal drøftes lokalt og kjøres piloter, men dette er rein matematikk – og henger fortsatt som et spøkelse over ansatte i kommunen, tordna Margareth, henvendt direkte til lokalpolitikere på vei inn til kommunestyremøte.

– For mange oppleves det både urimelig og umulig å jobbe enda mer helgearbeid enn de faktisk allerede gjør. Mange jobber allerede hver tredje helg. Å øke til 325 timer, som det heter i vedtaket, innebærer å jobbe annenhver helg.

Margareth er skuffa over at de tillitsvalgte ikke ble involvert mer i prosessen fram til kommunestyrevedtaket i februar.

Ber om en ny vurdering av vedtaket

STOR URO BLANT ANSATTE: Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen (AP) fikk med seg appellen til Margareth Horn. Foto: Stian Ormestad.

– Dette ble vedtatt helt uten at flertallet ville ta viktige signaler fra oss tillitsvalgte i forbundene i forkant, talte Margareth til applaus. Det var tydelig at alle de frammøtte står samla bak kravet om å ta opp saken på nytt:

– Vil dere beholde kompetanse i kommunen – og sikre gode tjenester fremover? Dere bør vite at det allerede er vanskelig å rekruttere. Ordfører, talte Margareth, direkte henvendt til ordfører Anne Rygh Pedersen (AP):

– Det er en måte å gjøre det på: Det er du som setter sakslista og kan sørge for ny politisk behandling i kommunestyret.

DEMONSTRASJON: Utafor fylkeshuset i Tønsberg, før kveldens kommunestyremøte onsdag 9. mars 2022. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om politikk, styre og stell.

Les mer om Re helsehus.

,