Hjemmeskole fram til jul

– Hvis ikke, blir det opprør på lærerværelser rundt om, ble det sagt i det ekstraordinære formannskapsmøtet.

Les også: – Lærerne sa jo vi kunne tegne så stort vi bare ville…

Det ble redegjort for en spesielt lav tilstedeværelse rundt om på skolene i kommunen, der et høyt fravær skyldes alt fra sjukdom, karantene og til at foreldrene søker permisjon for elevene, så de kan holde barna hjemme.

Flere formannskapsrepresentanter mener dette viser med all tydelighet hva elever og foreldre vil, pluss at de ansatte ved skolene opplever at de ikke har samme smittevern som andre i samfunnet.

Stort smittetrykk i storkommunen

RIGGER TIL DIGITAL HJEMMEUNDERVISNING: 5. klassingene og eldre har digital hjemmeskole allerede fra og med i morgen, mens 1. til 4. klasse følger etter med hjemmeskole fra og med mandag 20. desember. Det gjelder her på Solerød skole hos rektor Kristoffer Aas og alle de andre barneskolene rundt om i Re og storkommunen Tønsberg. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Konklusjonen er at Tønsberg kommune innfører digital hjemmeundervisning for 5. til 10. klasse fra og med i morgen, torsdag 16. desember, og fram til juleferien.

For trinnene 1. til 4. klasse innføres tilsvarende ordning fra mandag 20. desember. Overgangen til hjemmeundervisning gjøres i to omganger slik at familiene med de minste barna får litt ekstra tid til å områ seg.

MANGE PERMISJONSSØKNADER: Revetal ungdomsskole-rektor Mona Elisabeth Larsen har mottatt mange permisjonssøknader fra foreldre som vil holde elevene hjemme fra skolen under denne nye korona-smittebølgen. Nå blir det digital hjemmeskole fram til jul. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Digital hjemmeundervisning innføres på grunn av stort korona-smittetrykk i Tønsberg og i skolene, bemanningssituasjonen i skolene, og risikoen for økende smitte.

Nær halvparten kan ikke møte på jobb

– Vi får daglig rapporter fra foreldre som er redde for smitte fra skolen og enten holder elevene hjemme, eller søker om permisjon fra skolen for barna. Ved noen skoler er også nær halvparten av alle ansatte hjemme på grunn av smitte og sjukdom, forteller ordfører Anne Rygh Pedersen (AP).

Elever som har særskilte behov for å være på skolen samt elever med foreldre eller foresatt i samfunnskritiske funksjoner, vil få unntak fra hjemmeundervisning.

Kommunens tiltak for barn og unge med særlig fokus på psykisk helse får oppdrag med å følge opp elever som får digital hjemmeundervisning.

Kan bli reduserte åpningstider i barnehagene

For å sikre forsvarlig drift av barnehagene vurderes også behovet for redusert åpningstider der fortløpende. Det er den enkelte styrer i barnehagen, som i samråd med administrasjonen, som i denne situasjonen har fullmakt til å innføre reduserte åpningstider.

Foreldre og foresatte får nærmere informasjon fra sine barnehager om hva som gjelder for dem.

Det redegjør Tønsberg kommune i ei pressemelding onsdag 15. desember 2021.

Les også: – Velkommen til en annerledes julefeiring.

OPPRØR: Lise L. Mandal (H) viste til tilbakemeldinger fra lærere som mener hjemmeskole er det eneste riktige nå: – Hvis ikke blir det opprør på lærerværelser rundt om. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Les mer fra korona-tida i Re.

,