– Velkommen til en annerledes julefeiring i Re-kirkene

Julegudstjenestene blir erstatta av «Åpen kirke», – så flest mulig skal få en fin kirkeopplevelse i jula, forteller sogneprest Jon-Geir Dittmann.

Sjekk også: Gudstjeneste rundt bålpanna.

Da desember-avisa gikk i trykken, så vi for oss en ganske så normal julefeiring i år.

Men den gang ei. Så den faste menighetssida i papiravisa inneholder derfor dessverre en del informasjon som ikke stemmer lenger.

«Åpen kirke»

Likevel ønsker sogneprestene våre velkommen til julefeiring – om enn annerledes, også i år. Det sørger de nye nasjonale korona-restriksjonene for.

– Kirka må tilpasse seg de nye smittevernreglene som nå gjelder. De planlagte gudstjenestene på julaften vil derfor falle bort, men vi vil ha åpne kirker med et kort juleprogram som passer for store og små, forteller Jon-Geir Dittmann til ReAvisa.

– For at flest mulig skal få en fin kirkeopplevelse på julaften, blir de tradisjonelle gudstjenestene erstatta av «Åpen kirke».

Slippes inn puljevis i kirka

Det betyr at kirkebesøkende blir tatt imot og registrert av kirkeverter, og så slippes alle inn puljevis til et kort juleprogram på cirka 15 minutter. Det består av et par julesanger, lesning av juleevangeliet, tenning av lys og vakker julemusikk.

Siden det kun er tillatt med tjue personer inne i kirka av gangen, vil nye besøkende slippes inn så snart noen har gått ut igjen og det blir «ledig» plass.

– Vi håper mange vil møte opp. Smittevernet er godt ivaretatt, forsikrer sognepresten.

Kort om det oppdaterte juleprogrammet:

 • Julaften, Vivestad kirke mellom klokka 13.30 og 14.30: Åpen kirke med juleprogram.
  Kantor Maria Y Schorpen på orgel, Line Arnesen på trompet, på fløyte Madeleine Locher Ellingsen, Vigdis Tiller Lunde og Ingjerd Saasen Backe.
  Sogneprest Jon-Geir Dittmann.
 • Julaften, Våle kirke mellom klokka 15.30 og 16.30: Åpen kirke med juleprogram.
  Kantor Maria Y Schorpen på orgel og Ole Herman Huth på fiolin.
  Sogneprest Jon-Geir Dittmann.
 • Julaften, Undrumsdal kirke mellom klokka 13.30 og 14.30: Åpen kirke med juleprogram.
  Kantor Truls Gran og sogneprest Ragnhild Christophersen, samt Oda Joberg (solosang)
 • Julaften, Ramnes kirke mellom klokka 15.00 og 16.30: Åpen kirke med juleprogram.
  Kantor Truls Gran og sogneprest Ragnhild Christophersen. Magne Rosnes spiller trompet og Katrine Hallenstvedt Lid synger.
 • 1. juledag, Våle kirke klokka 11.00: Høytidsgudstjeneste ved vikarprest Steinar Moe og kantor Maria Y. Schorpen.
  Ole Herman Huth spiller fiolin. Nattverd.
 • 1. juledag, Ramnes kirke klokka 11.00: Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Ragnhild Christophersen og kantor Truls Gran.
  Maria Myraune synger og Magne Rosnes spiller trompet.
 • 2. juledag, Fon kirke klokka 11:00: Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Jon-Geir Dittmann og kantor Maria Y. Schorpen.
  Line Arnesen medvirker på trompet og kantor Ken Phillips på klaver. Nattverd.

JUL I RE-KIRKENE: Også denne jula blir prega av korona-restriksjoner. Maks tjue inne i kirka av gangen, gjør at sogneprestene må være kreative og tenke alternativt – igjen. Bildet viser Ramnes kirke i et flott vinterlys. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om kirker og trosliv i Re.

Les mer fra korona-tida i Re.

,