Leserinnlegg: – Hvorfor så overrasket?

IKKE OVERRASKET: Øyvind Jonassen, kommunestyrerepresentant og medlem av Formannskap for Tønsberg Høyre. Foto: Stian Ormestad.

Det er smått utrolig når enkelte virker overrasket når det er varslet innsigelser i forbindelse med «huset for ungdom», mener Øyvind Jonassen (H) fra Revetal.

  • Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Det er varslet innsigelser i forbindelse med «huset for ungdom» grunnet i kritisk dårlig arealutnyttelse. Dette var kjent når vedtaket ble fattet, og fra Høyre sin side var vi opptatt dette når vi sa nei til ungdomshuset på denne tomta.

Det er også smått utrolig når saken overhodet ikke tar dette innover seg slik den fremlegges, men kun beskriver risiko for ikke å få tillatelse, og hvor lang tid det kan ta før man kommer videre.

Da er ikke planer om jordvern mye verdt. Statsforvalteren er satt til å ivareta nasjonale interesser, og griper ikke inn veldig ofte i vår kommune. Statsforvalteren hadde samme innsigelse når Senterpartiet og Arbeiderpartiet ville bygge boliger på et område som var tiltenkt næring på Barkåker.

Der skriver statsforvalteren at omreguleringen fra LNF neppe ville bli godtatt dersom bolig hadde vært utgangspunktet, det samme hadde vært sannsynlig på Revetal.

Ungdomshus er selvfølgelig et samfunnsnyttig tiltak, og vil i svært mange tilfeller kunne få dispensasjon, men her er avviket mellom forventet utnyttelse og faktisk bygg så stort at både Statsforvalter og Fylkeskommunen har varslet innsigelse.

Personlig er jeg også noe forundret over at representanten for ungdommen i denne saken ikke er vektlegger miljø og klima som er de direkte grunnene til at Statsforvalteren og Fylkeskommunen har innsigelser.

Høyre er ikke mot ungdomshus, men vi var mot planen på Revetal av tre grunner, økonomi, hensynet til utnyttelsesgraden og selve beliggenheten.

Vi forventer at behandlingen i formannskapet tar innover seg at det er tunge faglige argumenter for å vurdere en annen beliggenhet, og at dette handler om jordvern i praksis.

Jeg forventer ikke at Senterpartiet endrer noen mening i denne saken, da de i praksis har vist flere ganger at jordvern ikke står så høyt på agendaen når enkeltpolitikere skal «hilse hjem».

Jeg har langt større tiltro til at andre deler av «posisjonen» nå ser at det blir galt å gå inn på et løp der man skal trosse så tunge faglige innspill som foreligger i denne saken.

Høyre vil oppfordre alle til å gå inn i dette med et åpent sinn for å finne en lokalisering som alle partier kan stille seg bak.

Høyre er lojale mot den økonomiske delen av vedtaket som gikk for ungdomshus på Revetal selv om vi stemte mot, og vil stemme for et ungdomshus på en alternativ plassering dersom vi kan finne en omforent løsning.

Øyvind Jonassen, kommunestyrerepresentant og medlem av Formannskap for Tønsberg Høyre

Bakgrunn: Kjepper i hjula for nytt ungdomshus på Revetal.

Les mer om sentrumsutvikling i ReAvisa-arkivet.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.