Morten sikter seg inn på fire nye år: – Fått gjennomslag for viktige Vestfold-saker

STORTINGSREPRESENTANT FRA RE: Morten Stordalen (52) fra Brekkeåsen i Våle. Her på stand i årets valgkamp, hjemme i Re, på Re-torvet. Foto: Stian Ormestad.

Reingen har sitti snart åtte år på Stortinget, og er ivrig på fire nye år. Den siste supermeningsmålinga før valget er i så måte betryggende for Morten Stordalen (FrP).

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

FrP taper mye i forhold til forrige stortingsvalg, 3,2 prosentpoeng tilbake – men et blå-blå lyspunkt i valgkampinnspurten var at FrP styrker seg i forhold til forrige måling: 2,5 prosentpoeng fram i forhold til august-målinga.

FrP-framgangen fra forrige supermåling, tross stor tilbakegang siden forrige stortingsvalg, lover godt for et allerede ganske sikkert sete på Stortinget for Morten Stordalen (FrP) fra Re.

Lang politisk fartstid

PROFILERT: Reingen er stadig å se i riksmedia. Her fra et innslag fra FrPs landsmøte. Arkivfoto: Pressemelding.

Morten har tidligere sagt til ReAvisa at han ikke tar noe for gitt, men med denne målinga bør han være enda et hakk sikrere på fortsatt stortingsplass også etter dette valget.

Morten Stordalen (52) fra Brekkeåsen hadde erfaring som vara til Stortinget da han ble valgt inn som fast FrP-representant for åtte år siden.

Får han fornya tillit fra velgerne, vil han aller mest sannsynlig bli den mest rutinerte rikspolitikeren på Vestfoldbenken.

Tar ingenting for gitt

Og Morten er ivrig på en ny fireårsperiode. – Ingenting er sikkert i politikken, men det ser jo stort sett lovende ut. Nå skifter det så raskt, og ekstra raskt i denne valgkampen. Velgermassen flytter på seg så veldig. Så her skal man ikke ta noe for gitt, sier Morten til lokalavisa.

Som var på stortingsvisitt for åtte år siden, da han ble valgt inn første gang. Da var Morten sulten på å få gjennomført FrP-politikk på riksplan, etter mange år i lokalpolitikken her hjemme i Re. Han føler han har fått utretta mye:

– Jeg føler hvert fall sjøl at jeg husker på Vestfold og får gjennomslag for en rekke Vestfold-saker. Det er mye som er viktig, men kanskje aller viktigst er kampen for Intercity. Den har vært tøff.

Morten var hovedforhandler for FrP. – Jeg kjempa veldig for Vestfoldbanen, og fikk gjennomslag for at den skal være ferdig tre år før de andre strukturene, som alle egentlig skulle vært ferdig på likt.

Viktige Vestfold-saker

FERSK PÅ TINGET: Etter noen vara-innhopp, ble Morten Stordalen fast møtende stortingsrepresentant etter stortingsvalget for åtte år siden. Arkivfoto: Stian Ormestad.

En annen ting Morten nevner, er gjentatte omkamper for å beholde Torp flyplass. – Det må nok noen herfra til for å kjempe for det som er viktig for oss. Særlig under pandemien er presset blitt stort på Torp.

Morten forteller om et godt samarbeid på Vestfoldbenken. – Vi snakker godt sammen om hva som er klokt å gjøre for få gjennomslag for viktige Vestfold-saker. Vi har jo et ekstra ansvar ovenfor Vestfold, understreker Morten.

Det gode samarbeidet vil han jobbe for å beholde, også etter valget – da det kan bli et større politisk spenn. – Jeg viser ofte til gamle Re kommune når det gjelder å finne gode løsninger på tvers av politiske skillelinjer.

Beredskaps-Bispeveien

Den mest ultralokale Re-saken i løpet av hans åtte år på tinget, er kampen for Bispeveien, i godt samarbeid med daværende samferdselsminister fra samme parti, pluss lokal- og distriktspolitikere fra flere forskjellige partier.

Bispeveien ble som en av de første veiene i landet definert som «beredskapsvei». – Nettopp fordi Bispeveien står i beredskap ved omkjøring på E18.

Og med definisjonen fulgte en statlig pengebevilgning på 35 millioner kroner til gang- og sykkelsti og andre sikkerhetstiltak.

Tilbake til start

STORT Å VÆRE PÅ TINGET: Morten Stordalen viser fram veggen med stortingsrepresentanter gjennom tidene, der Eva Lian fra Ramnes var forrige representant fra disse trakter før ham. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Hvis Morten får fornya tillit, skal han fortsette der han starta på Stortinget: – Psykiatrien var noe av det første jeg engasjerte meg i da jeg var inne første gang som vara på Stortinget. Nå er jeg tilbake der igjen.

– De siste tjue åra er psykiatrien blitt bygd ned. Dette har vært viktig å snu hele veien, men spesielt nå under og etter pandemien. Det er mange barn og unge som sliter med psykisk helse og har det vondt.

Mortens løsning er å bygge opp flere lavterskeltilbud, spesielt rundt om i lokalmiljøene.

Et kjent Re-fjes

Reingen er stadig å se i riksmedia, men han har rekki å drive valgkamp her hjemme i Re, også. – Heldigvis! Det er alltid hyggelig å møte bygdefolket. Det er lite som slår det å være skikkelig hjemme-hjemme. Og det er jeg i Re.

Livet som stortingspolitiker betyr å være mye hjemmefra: – Jeg kan savne det å være mer hjemme. Men jeg er privilegert som får lov til å være med i vår nasjonalforsamling, være med på å gjøre en forskjell.

– Det er en periode av livet, fire og fire år av gangen. Og det er velgerne som bestemmer hvor lenge det varer. Da er det bare å jobbe på! Ber du om tillit og får den, så må du også stå på.

Trivelig på tinget

KAMPEN STÅR OM DISSE SETENE: Får Morten Stordalen fornya tillit, blir han den mest sannsynlig den lengstsittende representanten på Vestfoldbenken på tinget. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Dessuten – det er veldig trivelig på tinget: – Utad kan det virke som om vi krangler og styrer veldig, men jeg vil egentlig skryte litt jeg – det er 169 representanter som velges, og det er stort sett en god og hyggelig tone.

– Stortinget er et bra sted å være, vi jobber godt – vi skal være stolte av det norske Stortinget.

En siste oppfordring fra Morten Stordalen er å bruke stemmeretten: – Engasjer deg i demokratiet. Og nå vil det først og fremst si å bruke stemmeretten din.

I den siste ReAvisa før stortingsvalget skriver vi mye om valget – som vanlig sett med Re-øyne.

Sjekk siste supermeningsmåling før stortingsvalget.

VALGAVIS: Les mer om stortingsvalgkampen, sett med Re-øyne. Faksimile forsida ReAvisa september 2021.

Sjekk også: Erling (101) deler sine beste valgråd.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.