Leserinnlegg: Nærpoliti til Vestfold

VIL HA POLITISKILTET TILBAKE PÅ VEGGEN: 1. kandidat for Senterpartiet i Vestfold Kathrine Kleveland, her sammen med 2. kandidat Per Asbjørn Andvik, foran det nedlagte lensmannskontoret på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

Høyre og Frp har fjernet lokalt politi fra en rekke lokalsamfunn i hele Norge. Dersom Senterpartiet kommer i regjering til høsten får Re tilbud om å få tilbake sitt polititjenestested, skriver Kathrine Kleveland i dette leserinnlegget.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

  • Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sa på en konferanse i regi av Lokalsamfunnsforeningen 6. august:

«Vi har bomma totalt på det viktigste. Vi har bomma på nærheten. Vi har bommet på et lokalt forankret politi».

Høyre og Frp har fjernet lokalt politi fra en rekke lokalsamfunn i hele Norge. Dersom Senterpartiet kommer i regjering til høsten får Sande, Holmestrand og Re tilbud om å få tilbake sitt polititjenestested.

Dette skal vi få på plass i neste stortingsperiode hvis kommunestyrene selv ønsker det. Både eksisterende og nye tjenestesteder som opprettes skal selvsagt få en bemanning, åpningstid, synlighet og tilgjengelighet som gjør dem til et reelt nærpoliti.

Satsingen på lokalt politi skal ikke gå ut over kompetansen som er bygget opp i politiet på ulike fagfelt i Vestfold. Samtidig må politidistriktene få økonomisk handlingsrom til å rekruttere nøkkelkompetanse som økonomer og IT-utdannede.

I åtte år har Høyre og Frp ikke fått en eneste ekstra politipatrulje ut på veiene til tross for flere tusen nye ansatte i politiet. Dette er dokumentert av politiet selv.

Høyre og Frp har brukt over 6 milliarder kroner av politiets penger på konsulenter.

I Danmark reduseres nå politibyråkratiet og det opprettes nye politistillinger lokalt over hele landet. Dansk politi åpner i disse dager 20 nye polititjenestesteder. Konsulentbruken til dansk politi er på omtrent 1/3 av norsk nivå. En annen retning og utvikling er altså mulig!

Høyre sier at kriminaliteten har blitt flytta til internett. Det merkelige er at ingen av våre naboland deler den beskrivelsen. Selvsagt benytter kriminelle internett som arena for å begå kriminalitet.

Men selv om mer kriminalitet foregår på nett, har dessverre ikke folk slutta med vold, ruspåvirket kjøring, innbrudd, tyveri, sort arbeid eller narkotikasmugling.

Innsatsen mot kriminalitet på internett må styrkes langt raskere og i større omfang enn det regjeringen har gjort de siste åtte årene. Riksrevisjonen kom i februar med en knusende rapport om regjeringens innsats mot kriminalitet på internett.

SP foreslo i vår å styrke det nasjonale cyberkrimsenteret ved Kripos fra 130 til 200 ansatte, som politiet selv har anbefalt, men Høyre, KrF, Venstre og Frp stemte imot.

I Vestfold det i området Horten, Sande og Holmestrand forsvunnet 35 ansatte i politiet under dagens regjering. Det er dramatisk. Det var også 9 ansatte i Re i 2013.

Disse stillingene er nå sentralisert bort. Sigve Bolstad fra Politiets Fellesforbund uttalte på nevnte konferanse: «Hvis vi skal ta landet i bruk og tryggheten skal gjelde alle fra nord til sør, så nytter det ikke med 2 politifolk per 1.000 innbygger hvis det er 0 per 1.000 i en kommune med 20.000».

Det kan virke som om sitatet er spesialtilpasset nye Holmestrand kommune. Senterpartiet mener det er fullstendig uakseptabelt at en kommune med over 25.000 innbyggere ikke har et skikkelig polititilbud til innbyggere, næringsliv og besøkende.

Nærheten mellom politi og innbyggerne må tilbake i hele Vestfold! For å få til dette, samt bevare Utrykningspolitiet og Politihøgskolen i Stavern, trenger vi ny regjering 13. september!

Kathrine Kleveland, fylkesleder Vestfold og 1. kandidat Vestfold Senterparti

Rigger til forhåndsstemming i Re: – Ekstra viktig i år!

Leserinnlegg: – Høyhastighetsbredbånd til alle!

Leserinnlegg: Vi må investere i distriktene!

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

VALGAVIS: Les mer om stortingsvalgkampen, sett med Re-øyne, i ReAvisa september 2021. Faksimile forsida ReAvisa september 2021.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.