Leserinnlegg: Hva handler valget om?

– MYE SOM STÅR PÅ SPILL! Senterpartiet tar grep som kan sikre arbeidsplasser og verdiskaping i hele fylket vårt, skriver Kathrine Kleveland. Foto: Senterpartiet.

Det betyr noe hvem som styrer landet vårt og hvem som er stemmen vår på Stortinget. Etter åtte år med høyrestyre er det på tide med en ny kurs. For Senterpartiet i Vestfold handler denne valgkampen om tjenester, trygghet og utvikling nær folk, skriver Kathrine Kleveland.

Leserinnlegg: Vi må investere i distriktene!

  • Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Stram kommuneøkonomi rammer barnehager, skoler, helsetilbud og eldreomsorg. I motsetning til de som vil privatisere og «effektivisere» med trange budsjetter har Senterpartiet hvert år foreslått å styrke kommunene med flere milliarder kroner mer enn regjeringen.

Bare i år ville kommunene i Vestfold totalt fått 162,8 millioner mer med vårt opplegg. Det handler om tjenester nær folk.

I motsetning til de som har sentralisert politiressursene vil Senterpartiet sikre et reelt nærpoliti som kjenner fylket vårt, er ute blant folk og kan forebygge kriminalitet.

Det samme gjelder for brann og helse: Vi vil at bilene med blålys skal komme raskt når uhellet er ute. Vi vil styrke fastlegeordningen og fødselsomsorgen.

Det handler om trygghet nær folk.

Senterpartiet tar aktive grep som kan sikre arbeidsplasser og verdiskaping i hele fylket vårt. Derfor vil vi bruke fire milliarder ekstra for å ruste opp fylkesveiene.

Senterpartiet vil holde fremdrift i bygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen. Vi vil også sikre alle tilgang til raskt bredbånd og god mobildekning.

Og ikke minst mener vi det betyr noe hvem som eier Norge. Derfor vil vi sikre norsk eierskap til naturressursene våre og ha et mer aktivt statlig eierskap.

Staten bør kjøpe seg opp til mer enn 50 % i Hydro. Da kunne vi forhindret at valseverket i Holmestrand ble solgt ut til et amerikansk investeringsselskap nå i vinter.

Det handler om utvikling nær folk.

Det er mye som står på spill ved valget, og målingene viser at vi ikke kan ta noe for sikkert. Landet trenger en ny regjering med et kraftfullt Senterparti.

Og fylket vårt trenger talspersoner som tar kampen for Vestfold. Jeg er klar.

Hver stemme teller. Bruk stemmeretten din: Stem og bestem!

Kathrine Kleveland, fylkesleder Vestfold og 1. kandidat Vestfold Senterparti.

Rigger til forhåndsstemming i Re: – Ekstra viktig i år!

Leserinnlegg: – Høyhastighetsbredbånd til alle!

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.