Leserinnlegg: Sviktende tillit – av flere grunner

REAGERER: Bernhard Marti skriver om sviktende tillit til Feiring AS som står bak planene om massemottak i tilknytning til Re pukkverk på Jarberg. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Bernhard Marti skriver om sviktende tillit til de som ønsker å etablere et massedeponi på Jarberg: Naboer opplever prosessen som uryddig, og ting topper seg nå som et pålagt infomøte «offentliggjøres» med en lapp på et postkassestativ svært kort tid før møtedato.

Les også: Nabolaget frykter for natur og turområder – utbygger mener det ikke er av særlig verdi.

  • Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Man har fremstilt planer ensidig positivt og arbeidet intenst for å lykkes med Re pukkverk, mens arbeidet med planer om massedeponi har foregått mer i det skjulte.

Det er søkt om å etablere et massedeponi over bakkenivå på estimert ca 7 millioner kubikkmeter i umiddelbar nærhet til Jarberg. Jarberg + omegn er bosted for mer enn 100 husstander.

Det påtenkte massedeponiet vil legge beslag på ca 1 kvadratkilometer med skogsareal, dvs 1.000 mål.

Skogsarealet benyttes som turterreng, rekreasjon, det er stier og skogsveier som blant annet fører frem til gamle bygdeborger og området benyttes av flere enn nabolaget, blant annet Speidergrupper.

Området som massedeponiet er påtenkt på, er relativt flatt og vil endre struktur og horisontlinjer drastisk. Det vil endres fra dagens LNF område til et industriområde, med varige endringer og de konsekvenser det vil medføre.

Til utvalget ble det innsendt innsigelser fra titalls avsendere. Ved behandling i utvalget, ble det bestilt et informasjonsmøte, slik at utvalg og administrasjon i Tønsberg kunne få et bedre grunnlag og forståelse for årsaken til disse innsigelsene.

Det ble pålagt utbygger/søker å arrangere et slikt møte. Fra naboer sin side, har man hatt sviktende tillit til driftere av Re pukkverk og søkere om massedeponi Feiring AS. Naboer har opplevd prosessen til Feiring som uryddig.

For nabolaget ble planene i første omgang kjent ved en tilfeldighet. Så også dette møtet: Det blir offentliggjort ved bruk av oppslag på postkassestativ, ingen saksliste, ingen navn på møteleder, ingen dagsorden for innspill fra flere parter.

Det vil bli gjennomgang av prosjekt og søknad med detaljer og åpning for spørsmål. Men spørsmål vil da bli stilt TIL Feiring AS. Med svarmulighet FRA Feiring AS.

Jeg som beboer og nabo, har andre problemstillinger enn Feiring. Jeg er bekymret for spørsmål omkring grunnvann, eiendomsverdier, bokvalitet, trafikksikkerhet, miljøbelastninger og tungtransport på smale fylkesveier.

Kan man endre et LNF- til industriområde uten en grundig gjennomgang og prosess? For her snakker vi om et LNF-område, som Feiring AS så pent sier at de vil tilbakeføre arealene til.

Men de skal ha industri der flere titalls år først!

Om man ser på dette informasjonsmøtet som en eksamen, innkaller man altså utvalgsmedlemmer i UPB og nabolag til et møte på seks dagers varsel, og kun tre virkedager.

Det vil si at man møter til «eksamen» ganske så uforberedt, uten at det er satt av tid til et slikt møte i en travel hverdag eller at det er satt av tid til innlegg og en plan for gjennomføring av møtet.

En slik eksamen ville jeg vært nervøs for å møte til.

Og jeg undrer meg: Forventer Feiring AS virkelig at et UPB med 11 medlemmer stille og rolig skal legge alt annet til side for å finne tid til dette informasjonsmøtet, som er gitt per oppslag på postkassestativ, seks – 6 – dager for møtet finner sted?!?

Eller har UPB blitt innkalt tidligere, og «offentliggjøringen» av dato for nabolaget er skjøvet ut i det aller lengste?

Jeg håper ved denne henvendelsen til media, at det rettes et kraftig søkelys på denne fremgangsmåten. Den verken inviterer til, eller inngir, tillit.

Bernhard Marti, Himberg 25 mai 2021.

INDUSTRIEN NÆRMER SEG: Og nå truer planene enda mer av natur og turområder til nabolaget på Jarberg og omegn. Foto: Privat.

Sjekk også: Reagerer på planer for massemottak.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

,