De lokale smitteverntiltakene forlenges

Det har formannskapet vedtatt i kveld, mandag 10. mai, og de forlenges til 26. mai. Dette var også kriseledelsens anbefaling.

Sjekk også: Pop-up-testing på Re-torvet.

Stigende lokal smitte, villsmitte og stort smittetrykk i kommunene rundt Tønsberg.

Det er bakgrunnen for at kriseledelsen og formannskapet ønsker å forlenge de lokale smittetiltakene fram til og med 26. mai.

Påbud om hjemmekontor

Det kommer også et påbud om hjemmekontor for alle som kan ha det. Dette tiltaket skal være med på å dempe mobiliteten i befolkningen.

– Vi har klart å holde stand mot oppblomstring av smitte så langt. Nå som vi ser at tallene er på vei opp, er det viktig at vi alle sammen gjør det vi kan for å minske mobiliteten i samfunnet og sørge for å møte færrest mulig, sier ordfører Anne Rygh Pedersen i ei pressemelding.

Den lokal forskriften har blant annet et munnbindpåbud og retningslinjer for arrangementer.

Vil ikke at for mange samles innendørs

I den lokale forskriften er det særlig begrensninger for steder der mange personer kan samles. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, bowlinghaller og tilsvarende steder må holde stengt som følge av den lokale forskriften.

Treningssentre kan holde åpent for de som bor i kommunen, og for de faste medlemmene av det lokale treningssenteret. Senterne kan også holde åpent for rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, samt individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Meld ifra hvis du skal ha et arrangement: De nasjonale reglene tillater 100 personer på arrangementer, mens det i Tønsberg kan være 50 personer på innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

– Vi ber de som skal arrangere noe om å melde fra til kommunen, slik at vi kan få en oversikt over den totale aktiviteten i Tønsberg. Det gir oss også en mulighet til å gi råd om gjennomføring, sier ordføreren.

Kommunen ønsker beskjed når det er over 20 personer som samles. Meldingen sendes på epost til arrangementer@tonsberg.kommune.no.

Fortsatt munnbind

Tønsberg opprettholder påbudet om munnbind gjennom den lokale forskriften.

Det betyr at når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Munnbindpåbudet gjelder også her:

  • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
  • Plikten til å bruke munnbind gjelder for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
  • Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, samt de som er under 20 år og deltar på sports- og fritidsaktivitet.

De lokale tiltakene kommer i tillegg til de nasjonale.

POP-UP-TESTING: Re-torvet var først ut, da konseptet ble lansert. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Les også: – Jeg føler meg heldig som får reise rundt og dekke pandemien.

Les flere saker fra korona-tida i Re.