– Vi håper hele bygda kan bli stolte av dette tilbudet

NY DRIFT I GAMLE LOKALER: Det gamle sjukehjemmet på Krakken bærer litt preg av å ha stått tomt, så det vil bli noen oppgraderinger i form av utskifting av kledning og vinduer, maling og beplanting – men det vil ikke bli noe anleggs- eller byggevirksomhet i forbindelse med overtakelse, forteller Petter Holden, daglig leder i Omega behandling (innfeldt). Foto: Stian Ormestad / privat.

– Vi veit at en etablering av institusjonsdrift innenfor rus og avhengighet ofte skaper unødvendig engstelse i nærmiljøet. Det er det ingen grunn til i dette tilfellet.

Les også: Inviterte til første visning i nytt delfelt på Krakken.

Omegastiftelsen skal leie det gamle sjukehjemmet på Krakken. De overtar 1. juni og tar i mot pasienter fra 1. juli 2021.

Her vil det tilbys behandling til folk som sliter med avhengighet av alle typer rusmidler, medikamenter og spill, godkjent av HELFO.

Søker samarbeid i bygda

– Vi tar ikke i mot ROP-pasienter, det vil si rus og psykiatri, og vi har ikke langvarig avrusning. Pasientene som kommer til oss er motivert og ønsker endring, forteller Petter Holden, daglig leder i Omega behandling, til ReAvisa.

– Dette sies fordi vi veit at etablering av institusjonsdrift innenfor rus og avhengighet ofte skaper unødvendig engstelse i nærmiljøet. Det er det ingen grunn til i dette tilfellet. Vi ønsker en god og åpen dialog med lokalsamfunnet, og gjerne samarbeid med nærliggende gårder for innkjøp av varer, egg, grønnsaker, og så videre.

– Vi ønsker at Omegastiftelsen og Omega behandling skal bli et behandlingstilbud som hele bygda skal bli stolte av.

Ideell stiftelse

Daglig leder forteller om en helhetlig tilnærmingsform med gratis forsamtaler, stabilisering, utredning, kort- og langtidsbehandling, pårørendebehandling, overgangsbolig og to års oppfølging både for pasient og pårørende.

Han har snart tjue års erfaring med institusjonsledelse innenfor privat rusbehandling. Omegastiftelsen ble etablert etter at han hadde vært ansatt som daglig leder andre steder – og han er ikke i tvil om at dette er rette organisasjonsform:

– En ideell stiftelse gjør at vi unngår at enkeltpersoner eller kommersielle selskaper som eiere skal ha en økonomisk agenda som kan gå utover forsvarligheten i behandlingstilbudet.

– Et fantastisk sted!

– Gjennom å sikre at all verdiskapning blir innad i en stiftelse, så får vi en arbeidsplass hvor alle ansatte sikres forutsigbare og inspirerende arbeidsforhold med gode betingelser, mener Petter Holden.

– Ved å ha fokus på kontinuerlig kompetanseheving for alle, ved å være åpne for nytenking samtidig som vi bevarer det våre erfaringer har vist fungerer, så skaper vi et trygt behandlings- og læringsmiljø for pasienter og pårørende.

Målet er at Omega behandling skal tilby et profesjonelt og moderne behandlingstilbud innenfor avhengighetsbehandling på Krakken i Fon. – Et fantastisk sted med god atmosfære!

Trenger flere folk

Styret i Omegastiftelsen ledes av advokat Aksel Haraldsen fra Tønsberg, nestleder er lege Karianne Høstmark fra Nøtterøy. Ellers er det ansatt legespesialister, sjukepleiere, vernepleiere, sosionomer, terapeuter, behandlingsassistenter og annet driftspersonell. I tillegg er det inngått avtale med psykologspesialist.

Grunnbemanningen er klar, men det kommer mest sannsynlig til å være bruk for enda flere ansatte rundt et halvt års tid etter oppstart. – Noen av de vi har ansatt er lokale, og det ønsker vi mer av etter hvert.

På sikt snakker Petter Holden om cirka tredve ansatte fordelt på rundt 25 årsverk. Det vil ta litt tid å fylle opp behandlingsplassene, men fra nyåret og framover antas det å være 20 – 25 pasienter i behandling til enhver tid.

I korona-tid er det vanskelig å få til folkemøter av den tradisjonelle sorten, så derfor informerer daglig leder gjerne om ståa gjennom lokalavisa, og understreker:

– Vi ønsker åpenhet og samarbeid av mange slag i Re-bygda.

Les også: – Det så så ille ut – noe måtte jo gjørras!

,