Trenger du bedre lyd? Da vil Einar høre fra deg!

Det lokale hørselslaget er lydhøre for alle forslag som kan bidra til en bedre hverdag for hørselshemmede i Re.

Dette leste du først i ReAvisa på papir – last ned papiravisa her!

HLF Re er en lokal medlemsorganisasjon under det landsdekkende Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), informerer Einar Borgmann på vegne av lokallaget:

– I Re er det 152 medlemmer, og vi håper å være i gang med javnlige medlemsmøter og andre medlemsaktiviteter så snart smittevernstiltakene tillater dette.

SPØRSMÅL? Hør med Einar Borgmann, da vel! Arkivfoto.

En bedre hverdag for hørselshemmede

– HLF Re har også som mandat å kunne hjelpe lokale lag og foreninger i tidligere Re kommune med økonomisk støtte til hørsels- og lydfremmende tiltak:

Derfor ønsker hørselslaget å invitere lokale lag og foreninger å søke om økonomisk støtte til nevnte tiltak, forteller Einar og gir noen eksempler:

– Det kan eksempelvis være fornyelse av lyd- og høyttaleranlegg, forbedring av akustikken i klubb- eller møtelokaler, eller andre tiltak som kan bidra til en bedre hverdag for hørselshemmede.

Søknadsfrist 1. april

Skriftlig søknad sendes HLF Re v/leder Mai Britt Bogstad, epost maibog@online.no, innen 1. april 2021.

Eventuelle spørsmål kan rettes til nestleder Einar Borgmann på telefon 90 50 98 47.

Dette leste du først i ReAvisa på papir – last ned papiravisa her!

Sjekk også: Ultralokale korona-tiltak: Vafler, sang og musikk!

Flere og flere gjør akkurat som deg: Leser ReAvisa.

,