Spennende pilotprosjekt på Re helsehus: – Det er fint å kunne hjelpe til i denne rare tida vi er inne i

BESØKSVERTER PÅ RE HELSEHUS: Fra venstre Anne Karin Wilhelmsen, Kirsten Ormestad og Grethe Seterstøl, alle fra Våle sanitetsforening, videre frivillighetskoordinator Eva Marie Wang-Norderud. Også Re Røde Kors er blitt med på ordningen nå på nyåret. Foto: Håkon Westby.

Frivillige sørger for trygge besøk på Re helsehus i korona-tid – på dugnad.

Dette leste du først i ReAvisa på papir – last ned papiravisa her!

Re helsehus har fått frivillige besøksverter, forteller nyansatt frivillighetskoordinator i nye Tønsberg kommune, Eva Marie Wang-Norderud.

Besøksvertene kommer fra to sanitetsforinger i gamle Re kommune; Våle, Hjerpetjønn, pluss en sanitetsforening i gamle Tønsberg kommune; Sem.

Trygge besøk i ei utrygg tid

De forteller om veldig gode erfaringer, helt siden oppstarten av pilotprosjektet rett før jul.

De tar i mot besøkende, og sørger for at de får munnbind, spriter hender, og blir fulgt til de som de skal besøke på helsehuset.

De sørger kort og godt for et trygt besøk i korona-tid.

23 frivillige bytter på dugnadsvakter

Til sammen 23 besøksverter fra de tre sanitetsforeningene bytter på å være tilstede hver ukedag fra mandag til fredag, fra klokka 17.00 til 19.00 hver kveld.

– Det er fint å kunne hjelpe til i denne rare tida vi er inne i, forteller Kirsten Ormestad på vegne av sanitetskvinnene på Re helsehus. Helsepersonell på huset har brukt mye tid på å hente og låse opp for besøkende, så dette er til stor hjelp forteller også de ansatte.

– Erfaringene er bra, og dette er hyggelig både for oss, de besøkende og for de ansatte som sparer tid i en travel arbeidsdag.

Sanitetsforeningenes omsorgsberedskapsgruppe

Korona-pandemien har ramma mange av de eldre hardt. I høst ble det etablert tilskudd for at kommunene skulle legge til rette for meningsfull aktivitet for de som bor i omsorgsleilighet eller på sjukehjem.

Kommunens sjukehjem og hjemmetjenester fikk tildelt midler fra Statsforvalteren, tidligere Fylkesmannen. Med tilskuddsmidler har nye Tønsberg kommune satt i gang pilotprosjektet «Besøksverter på sjukehjem».

Frivillighetskoordinator Eva Marie Wang-Norderud forteller at de har inngått et samarbeid med sanitetsforeningenes omsorgsberedskapsgruppe.

Hyggelig – og viktig – dugnad

– Vi bruker frivillige besøksverter for å sørge for at besøk blir gjennomført på en hyggelig, og på en god og smittevernsikker måte, slik at beboerne får sosial kontakt med sine nærmeste.

Pilotprosjektet ser Wang-Norderud på som en del av det å løfte frivilligheten opp og fram, og hun er glad for det gode samarbeidet med sanitets-kvinnene.

På nyåret ble også Re Røde Kors med på prosjektet med flere frivillige.

Dette leste du først i ReAvisa på papir – last ned papiravisa her!

Sjekk også: Ultralokale korona-tiltak: Vafler, sang og musikk!

Flere og flere gjør akkurat som deg: Leser ReAvisa.

, ,