Bevilger 550.000 kroner til to kirker i Re

Den drøye halve millionen skal gå til brannsikring.

Les også: – Denne sommeren runder vi Re!

I dag fordeler Riksantikvaren (RA) ut en ny runde tilskudd på en samla pott på 70 millioner kroner til kulturhistorisk viktige kirker landet over.

Dette er et en fortsettelse på det arbeidet regjeringa har gjort for å styrke innsatsen med å ivareta de kulturhistoriske viktige kirkene våre, heter det i ei pressemelding.

550.000 kroner til to Re-kirker

– Kirker er mye mer enn bygninger. De er en del av en lang og stolt kulturarv og vår felles historie, sier stortingskandidat Anders Tyvand (KrF) i pressemeldinga.

– Det er et stort behov for sikring av verneverdige bygninger. Jeg er glad denne regjeringa styrker innsatsen for disse viktige kirkene.

Av mange kirker landet over, er to av dem i Re: Våle kirke får 300.000 kroner og Ramnes kirke får 250.000 kroner.

Stort vedlikeholdsetterslep

Pengene skal gå til sikring mot brann og vær, heter det i pressemeldinga fra KrF Vestfold og Telemark.

Helt konkret for Ramnes og Våle kirker skal pengene brukes på utskifting av elektrisk hovedfordeling/sikringsskap og rørovner. 

Vedlikeholdsetterslepet på kirkene i Re vil fortsatt være et betydelig beløp på mange millioner kroner, sjøl etter denne bevilgninga av statlige kroner.

RAMNES KIRKE: En av tre middelalderkirker i Re. Foto: Stian Ormestad.

VÅLE KIRKE: En av tre middelalderkirker i Re. Her i forkant av fjorårets 17. mai-feiring, med kransenedleggelse ved bautaen. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Flere og flere gjør akkurat som deg: Leser ReAvisa.

,