– Denne sommeren runder vi Re!

SIST I KØEN FÅR SISTE STRØK: Utvendig er alle kirkene i Re sikra mot vær og vind. Sist ut er Vivestad kirke, som får en etterlengta overhaling denne sommeren, forteller Per Astrup Andreassen, tidligere kirkeverge i Re – nå assisterende kirkeverge i nye Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

I løpet av Per Astrup Andreassens femten år som kirkeverge i Re har alle fem kirkene fått en helt nødvendig overhaling. – Nå står de hvert fall trygt for all slags vær og vind.

Les også: – Det er en del gravsteder som ikke kan besøkes.

Per Astrup Andreassen (60) ble ansatt som kirkeverge i 2005 i daværende Re kommune, mens den enda var ny og varm.

KIRKEVERGE: Per Astrup Andreassen, tidligere kirkeverge i tidligere Re kommune, i dag assisterende kirkeverge i nye Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad.

Han gikk fra journalist-yrke i NRK til en roligere arbeidshverdag.

Kirke-krise i Re

Eller roligere, det kan diskuteres. For Per fikk bruk for både retorikk og sterke ord, også som kirkeverge i Re.

– Det var helt krise for kirkene i bygda vår, forteller Per Astrup Andreassen til ReAvisa. Han valfarta politiske møter og pusha på for å åpne øynene på politikerne. Og for å åpne pengesekken.

– Og det var ikke sånn «ulv-ulv», det var helt reellt. Jeg krisemaksimerte ikke uten grunn, understreker han – like engasjert som alltid:

– Vi var redde for ulykker, og vi måtte jo sette opp sperrebånd og stenge av kirkerom for å være på den sikre sida.

Fare for liv og helse

SPERREBÅND: Deler av kirkegården ved Fon kirke var sperra av gjennom våren og sommeren for tre år siden. Kirkevergen frykta at takstein skulle ramle ned og skade noen, på grunn av råteskader i kirketaket. Arkivfoto: Håkon Westby.

KRYSTALLKLAR TALE: Vedlikeholdsetterslep på 37 millioner kroner for Re-kirkene, forteller kirkevergen om i budsjettforberedelsene for fem år siden. Arkivfoto: Stian Ormestad.

I Ramnes kirke måtte det midlertidige avstivninger til for at klokketårnet ikke skulle ramle overende.

Fon kirke hadde så store råteskader at det var et under at menigheten ikke fikk taket i hue. Snekkerne fortalte at taket hang oppe mest av gammel vane.

Og det var ikke bedre i gamle Våle kommune: Så ille var det med Våle kirke at den var aller først ute på kirke-planen til Re kommune. Arbeidene starta i 2006.

– Det var en spennende prosess å hale i land. Deretter var det Undrumsdal sin tur. Den så helt elendig ut, sier Per og rister på hue.

Ruster Re-kirkene for Tønsberg-framtida

– Det har vært mange store prosjekt, og det har – når pengene har kommi – vært veldig moro. Og veldig viktig!, forteller kirkevergen til ReAvisa. Eller rettere sagt tidligere kirkeverge i Re, i dag er Per assisterende kirkeverge i nye Tønsberg.

SPERREBÅND: Kirkevergen har ved flere anledninger vært bekymra for farlig råte i Re-kirkene. Nå skal kirkene kunne stå i all slags vær og vind i mange år til. Arkivfoto: Håkon Westby.

MINISTERBESØK: Re kommune var en liten kommune med mange listeførte kirker. Daværende kirkeminister Trine Skei Grande (V) er en av mange statsråder og stortingspolitikere som har vært på Re-besøk for å høre om utfordringene med å finne penger på et stramt kommunebudsjett til et krevende kirkevedlikehold. Foto: Stian Ormestad.

Etter at de gamle kirkene i gamle Våle kommune var tatt hånd om, kom turen til de tre kirkene i gamle Ramnes: Først Fon, så Ramnes – og nå i sommer Vivestad.

Det er vanskelig å si hvor det sto verst til da Ramnes og Våle ble til Re kommune.

Det er langt lettere å konstatere at Re-kirkene samla står langt bedre rusta inn i den nye Tønsberg kommune.

«Minst ille» i Vivestad

For i sommer blir Vivestad kirke sikra for framtida, som den femte og siste kirka i Re: – Vivestad har blitt skyvi på i alle år, fordi her har det vært «minst ille», forteller Per og ler litt oppgitt.

Det sier litt, for også her har det vært midlertidige avstivninger og provisoriske innretninger for å få kirka til å stå stødig i påvente av skikkelig råteskade-reparasjoner.

De tre middelalderkirkene hasta mest, mens den «nye» kirka i Vivestad på bare drøyt hundre år sto sist i køen.

– Vi har hele veien måtte ta det som «brenner» mest, forteller Re-kirkevergen til ReAvisa.

Går ei lysende framtid i møte

SIST I KØEN: I sommer får Vivestad kirke et etterlengta strøk. Dermed har den tidligere kirkevergen i tidligere Re kommune runda Re. Foto: Stian Ormestad.

I sommer får Vivestad kirke tre strøk med maling, det er blitt skifta ut mye råteskader, det blir lagt på nye beslag, og værhanene er blitt pussa opp og fått et nytt lag med rustbeskyttelse.

De utvendige arbeidene kommer på rett i underkant av en million kroner. I tillegg skal det innvendig skiftes ut elanlegg og brannvarsling og det skal legges varme i benkene til en prislapp på rett over millionen.

FERDIGSTILLES I SOMMER: Arbeidene på Vivestad kirke er godt i gang og skal være ferdig i løpet av denne sommeren. Foto: Stian Ormestad.

Menighetsrådet søker om å få sette opp ny flombelysning for å lyse opp den vakre kirka i mørkere tider.

Finansieringa er allerede på plass.

Runda Re

– Da har vi runda Re, med alle fem kirkene, sier Per Astrup Andreassen stolt. Inn i den nye kommunen har han fortsatt hatt et øye med kirkene i Re. Og spesielt Vivestad, som hele tida sto sist i køen.

Det gjenstår fortsatt mye, og vedlikeholdetterslepet er fortsatt stort for kirkene i bygda vår. Men nå er det mest snakk om innvendig oppgradering og oppussing.

Den viktigste jobben med råteskader i reisverk og utvendig vedlikehold er i boks.

– Nå skal alle kirkene våre stå stødig i all slags vær og vind i en del år til.

DOKUMENTERER: Kirkevergen i Re kom fra en hektisk hverdag som journalist. Han skulle få bruk for retorikk og sterke ord, også i sin nye jobb. For det var krise for kirkene i Re. Foto: Stian Ormestad.

JOB DONE! – Da har vi runda Re, sier en stolt kirkeverge i tidligere Re kommune, nå assisterende kirkeverge i nye Tønsberg kommune. Vedlikeholdsetterslepet er fortsatt stort, men nå står hvert fall alle fem kirkene i Re trygt for vær og vind. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Dette er datoene for årets utsatte konfirmasjoner.

Les mer om kirker og trosliv i Re.

,