Til uka starter vaksineringa i Re – men langt ifra alle beboerne får den på Re helsehus

FØRSTE STIKK: Bjarne Repål (85) fikk den første koronavaksinen i nye  Tønsberg kommune, på Træleborg sjukehjem i dag onsdag 6. januar 2020. Til uka, tidligst mandag 11. januar, blir første vaksinestikk satt her i Re, på Re helsehus. Foto: Tønsberg kommune.

Til uka starter vaksinasjonen av beboere på Re helsehus – men ikke alle vil få vaksinen her. Det bekymrer pårørende og de som må reise inn til Tønsberg.

Les også: Fikk kjapt kontroll på korona-smitten på Re helsehus.

ReAvisa har fått en bekymra melding fra en leser som er pårørende til en beboer på omsorgsplass på Re helsehus.

Det er nemlig bare de med sjukehjemsplass som får vaksine på huset, resten må som hovedregel reise til Messehall B i Tønsberg.

Dyrere og dårligere løsning?

Den pårørende forteller at beboeren det gjelder har takket ja til korona-vaksine:

– Problemet er at hun, i likhet med mange av beboerne er avhengig av familie eller venner/bekjente for å komme seg til Tønsberg for å få vaksine.

– Dette kan i verste fall ekskludere ei gruppe personer fra å få vaksine, i beste fall bli en svært dyr affære.

ReAvisa-tipseren mener også at det vil medføre økt smittefare ved å samle så mange skrøpelige mennesker på en plass, sjøl om det er avsatt time til hver og en.

KOMMUNALSJEF FOR MESTRING, HELSE OG VELFERD: Mette Vikan Andersen. Foto: Tønsberg kommune.

– Er dette noe ei lokalavis kan sette fokus på?, spør den pårørende som ønsker å være anonym.

Kan ikke vaksinere alle på en gang

Svaret fra kommunalsjef Mette Vikan Andersen er i korthet: – Vi må følge prioriteringen til Folkehelseinstituttet (FHI).

Og hun utdyper: – Sjukehjem kommer først. Dette inkluderer ikke andre som er i samme bygg.

– Så kommer de aldersbestemte gruppene, der vi starter med høyest alder.

– De som bor i omsorgsboliger er i flere aldersgrupper, det vil si at vi ikke kan vaksinere alle på en gang.

Krever god logistikk

– Vaksinen kommunen får utdelt har fem – seks doser i hvert hetteglass, og er holdbar i fire og et halvt døgn fra vi mottar de, og seks timer fra vi har blanda den opp.

Opptrekk av vaksinene krever ifølge FHI opplæring, og det er derfor eget opplært personell som gjør det.

– For at vi skal kunne utnytte alle doser vi får tilsendt, må vi påse at vi har en god logistikk, forklarer kommunalsjefen:

– Det er mange omsorgsboliger i kommunen, og skal vi reise ut til alle som har dette når det er hver enkelt person sin tur ifølge prioriteringen, vil det kreve mye personell. Vaksinen skal også settes i to doser, det vil si to besøk.

Følger prioriteringslista

Derfor har nye Tønsberg kommune sagt at det er de ansatte i omsorgsboligene eller hjemmesjukepleien som kjenner pasienten best, og det er de som vurderer hvem som kan komme til sentral vaksinering og hvem som må ha dette i hjemmet.

– Vi har foreslått som kriterie at der pasienten «til vanlig» kan komme til time hos sin fastlege, så skal de kunne komme sentralt for vaksinering. Dersom de ikke kan det, skal vi vaksinere de i boligen.

– Og det er ikke intensjon at noen uten bein skal komme, om de ikke har adekvat transport, men alder isolert er ikke grunn for at de ikke kan komme sentralt.

– Bakgrunnen for dette er at vi ønsker at alle skal bli tilbudt vaksine når det er deres tur ifølge prioriteringslista.

Kan bli endringer

Men dette opplegget er ikke hugget i sten: – Det er klart vi kan se på om det blir lettere håndtering når det eventuelt kommer andre vaksiner.

– En annen mulighet er å lage oppsamling av flere personer. Det vil bety at noen venter lengre enn det prioriteringen tilsier.

– Det er ikke noe vi ønsker at de skal, men helt klart en mulighet om de ønsker sjøl.

Bakgrunn: Har planen klar – første vaksine settes i januar.

RE HELSEHUS: Re helsehus inneholder alle tjenester innen eldreomsorg, pluss kafe. Det er også en rekke aktiviteter og tilbud på huset i både offentlig og frivillig regi. Foto: Stian Ormestad.

Telefonen far og sønn Myrvang har venta på: – Da kom det en tåre, gitt!

Les mer om korona-situasjonen i Re.

,