Har planen klar – første vaksine settes i januar

Planen er klar for vaksinasjon i nye Tønsberg kommune, som anbefaler alle innbyggere å registrere seg på HelseNorge.

Sjekk også: Vær så god – her er årets julegave fra ReAvisa!

Kommunen sender nemlig innkalling via HelseNorge når det er din tur til å få vaksine. De første innkallingene i nye Tønsberg kommune vil komme i starten av januar.

– Vi ber derfor alle som ikke bruker HelseNorge om å registrere seg så fort som mulig. Vi oppfordrer også familie og venner til å hjelpe dem som ikke klarer å registrere seg, sier assisterende kommuneoverlege Per Kristian Opheim.

HAR PLANEN KLAR: Assisterende kommuneoverlege Per Kristian Opheim. Foto: Pressemelding.

Første av to doser

Vaksinering vil forgå i Messehall B. Det blir gitt time til vaksinedose nummer to når man er inne for å få den første dosen.

De som bor på sjukehjem og de som har kommunale tjenester og som må vaksineres i hjemmet, kommuniserer kommunen med gjennom sjukehjemmene og hjemmesjukepleien.

Innkallingen fra HelseNorge inneholder en link for å bekrefte timen. Det vil også være mulig å svare at man ikke ønsker vaksine. Kommunen tar ikke ytterligere kontakt med de som ikke ønsker å vaksineres.

De som ønsker vaksine, men som ikke kan ta den på timen som er satt opp, blir kontaktet neste gang det er vaksiner tilgjengelig.

Viktig med tilbakemelding

– Vi ber om at alle prøver å prioritere den timen de blir tildelt, og at de bekrefter denne slik at vi ikke risikerer å sitte igjen med vaksiner vi ikke får satt. Vaksinene har en «levetid» på fire dager fra vi mottar dem.

Dersom det er noen som ikke svarer på innkalling sendt ut via HelseNorge, blir vedkommende oppringt to ganger. – Om vi ikke får svar, sender vi ut et brev der vi ber vedkommende kontakte kommunen dersom de ønsker vaksine.

Tønsberg kommune følger prioriteringen fra Folkehelseinstituttet, som er:

  • Beboere på sjukehjem
  • Alder 85 år og eldre
  • Alder 75 – 84 år
  • Alder 65 – 74 år og enkelte personer med høy risiko 18–64 år
  • Alder 55 – 64 år med underliggende sjukdom/ tilstand
  • Alder 45 – 54 år med underliggende sjukdom/ tilstand
  • Alder 18 – 44 år med underliggende sjukdom/tilstand
  • Alder 55 – 64 år
  • Alder 45 – 54 år
  • Personer mellom 18 og 64 år med disse sjukdommene eller tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65 – 74 år: Organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsjukdom siste fem år, annen aktiv kreftsjukdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift), nevrologiske sjukdommer eller muskelsjukdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, kroniske nyresjukdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

Samarbeider med fastlegene

Fastlegene vil i løpet av januar kunne melde inn pasienter med risikofaktorer til kommunen. Kommunen samarbeider med fastlegene om pasienter i risikogruppene.

– Vi har ikke per i dag noe effektive verktøy til å registrere pasienter i risikogruppene utover journalen fastlegene har til daglig bruk.

– Vi vil komme med nærmere informasjon om hvordan vi løser dette i januar, men det er ingen grunn til å ringe fastlegen for å bli satt på liste, forklarer assisterende kommuneoverlege Opheim.

Korona-jul i Re: Romjulskviss og romjulsrock – på skjermen.

Les flere saker fra korona-tida i Re.

,