Leserinnlegg: Sjukehjemsplass og kommunesammenslåing

Dette handler ikke bare om informasjon. Det handler ikke bare om uvilje, skriver Heming Olaussen (SV): Det handler om først og fremst om at Re med en meget god eldreomsorg ble pressa sammen med Tønsberg, som hadde en mye dårligere.

Det koker i kommentarfeltene: – Ren arroganse!

Debatten om plasseringa av Jan Myrvang på sjukehjem i Tønsberg i stedet for på Re helsehus har vakt et stort engasjement i Re. Det er flott!

NEI-GENERAL: Heming Olaussen (SV) kjempa lenge aleine i det gamle kommunestyret i Re mot en sammenslåing. Han fikk følge av fire representanter til til slutt, mens flertallet på tjue trumfa gjennom en sammenslåing. Foto: Stian Ormestad.

Det som ikke er så flott er at det ser ut til at det må medieoppslag til for at noe skal skje.

Full kred til Jans to sønner for å stå på og bruke alle kanaler for å hevde sin fars sak, men kommunen burde ha kunnet ordne dette med litt smidighet.

Nå ser det ut til å ha gått prestisje i saken. Det er bare leit.

Jeg har snakka med mange om denne saka, og det som går igjen er spørsmål som:

  • Ble ikke Re helsehus bygd for å dekke reingenes behov for sjukehjemsplass og omsorgsbolig?
  • Ble det ikke bygd med ekstra kapasitet for å håndtere den kommende «eldre-bølgen»?
  • Ble det ikke vedtatt før sammenslåinga at det skulle være et høyt nivå på institusjonsplasser i nye Tønsberg, og at det skulle bygges ut mange plasser i gamle Tønsberg?
  • Var ikke hovedbegrunnelsen for sammenslåinga at Tønsberg hadde en solid økonomi, og at Re «måtte» slå seg sammen med en annen kommune pga. økonomi?

Svaret på alle de fire spørsmålene er: Jo.

Re kommunestyre var i sin tid framsynte da vi vedtok å bygge Re helsehus med «ekstra kapasitet» slik at framtidas eldre/sjuke også kunne få plass her.

Vi tenkte den gang kun på reingene sjølsagt, helsehuset er tross alt finansiert av Re kommunes innbyggere, men vi leide ut plasser til andre kommuner da vi hadde overskudd på plasser sjøl.

Folkeflertallet sa nei til sammenslåing i folkeavstemminga høsten 2015. Men toppledelsen i kommunen – politisk og administrativt – «manøvrerte» bort hele den demokratiske prosessen, og fikk gjennom sitt ja til sammenslåing i kommunestyret, under ett år etter folkets nei.

Mot fem stemmer, som stemte for SVs forslag om at Re skulle bestå som egen kommune.

Jeg tror mange angrer eller er betenkte i dag.

Økonomien er dramatisk verre enn den noen gang var i Re, mange tjenester blir dyrere og/eller dårligere, og vi har sett hvordan reinger ikke en gang kan være sikre på å få sjukehjemsplass på hjemstedet.

Det var ikke dette vi ble forespeila!

Vedtaket om god dekning av sjukehjemsplasser ble omgjort raskt etter at Tønsberg ble en realitet, og utbygginga av Olsrød sjukehjem er satt på vent.

Dermed er det fortsatt betydelig underskudd på plasser i Tønsberg, og vi kommer til å få flere situasjoner som den vi har opplevd med Jan Myrvang.

Det er fullstendig forutsigbart, og en logisk konsekvens av vedtatt politikk.

Det er SP, AP, Høyre og FrP, samt Venstre og KrF, som må ta hovedansvaret for den situasjonen vi nå har kommet opp i.

SV og MDG var hele tida klare i vår motstand mot sammenslåinga. Vi ville stå opp for Re og reingene.

Krokodilletårene som nå noen presterer i tilfellet Jan Myrvang er ikke mye verdt.

Dette handler ikke bare om informasjon. Det handler ikke bare om uvilje.

Det handler om først og fremst om at Re med en meget god eldreomsorg ble pressa sammen med Tønsberg, som hadde en mye dårligere.

Ble dette opplyst om da befolkninga blei bedt om å velge sammenslåingspartner? Overhodet ikke.

De som gikk i spissen for sammenslåinga med Tønsberg bør stå fram og si: «Vi tar ansvaret for den situasjonen som har oppstått mht eldreomsorgen. Vi trodde at reingene skulle få det bedre med sammenslåing med Tønsberg. Vi tok feil. Beklager.»

Men det sitter nok langt inne å innrømme.

Heming Olaussen, kommunestyrerepresentant Tønsberg (SV), bosatt i Ramnes.

Bakgrunn: – Ja vel, så nå duger ikke Re helsehus lenger?

Sønnene slåss for en plass på Re helsehus, men Jan (87) er sendt til Tønsberg mot sin vilje.

RE HELSEHUS: – Det ville vært sosialt og fint for ham, med folk som kan rusle innom på besøk – akkurat som jeg hadde sett det for meg når den tida skulle komme for pappa, sier sønnen Erik Myrvang om drømmen om en plass på Re helsehus for pappa Jan Erik Myrvang (87). I to omganger, og i snart fire måneder, har sønnene kjempa for å flytte faren fra Træleborg i Tønsberg til Re helsehus på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om kommunesammenslåing i ReAvisa-arkivet.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

,