Leserinnlegg: Ansvar for de som trenger oss

Arbeiderpartiet påberoper seg ansvarlighet – som i denne sammenhengen betyr dype kutt i velferden i den nye storkommunen, svarer Heming Olaussen (SV) Trude Viola Nordli (AP).

KRITISERER KUTT I VELFERDEN: Heming Olaussen (SV). Arkivfoto.

Heming Olaussen (SV) etterlyste et mer opprørsk Arbeiderparti i lokalpolitikken i nye Tønsberg kommune.

Det fikk Trude Viola Nordli (AP) – tidligere Antonsen – til å ta til motmæle: Opprør? Jeg foretrekker ansvarlighet.

Der forsvarer Trude Viola Nordli Arbeiderpartiets politikk i Tønsberg i en kronikk i TB og ReAvisa. Hun påberoper seg ansvarlighet, som i denne sammenheng betyr dype kutt i velferden.

Alternativet – å skaffe kommunen økte inntekter gjennom en moderat eiendomsskatt – avfeier hun med at det er «gammeldags».

Det er altså moderne å følge opp høyreregjeringas utsulting av kommunene med dype kutt i de kommunale tjenestene og forverre tilværelsen for de mange som trenger gode tjenester for å leve gode liv.

Lever vi i bakvendtland?

Det virkelig rare er at AP for bare et år siden var gammeldagse! Da vi fremdeles var to kommuner var AP forsvarere av eiendomsskatten i Re.

De var like stolte som oss i SV over at vi hadde fått en ny ungdomsskole for pengene, og at skolevedlikeholdet var styrka.

Ja, det var et enstemmig kommunestyre som budsjetterte med eiendomsskatt i både 2018 og 2019.

Alle var stolte av ungdomsskolen. Ingen foreslo å kutte eiendomsskatten. Men sjansen kom da vi ble ett med Tønsberg – da kunne vi kvitte oss med skatten, for Tønsberg satt så godt i det! Sa saksdokumentene, som overbeviste det store flertallet i Re kommunestyre om at vi «måtte» slå oss sammen.

Nå viser saksdokumentene at gevinsten av sammenslåinga er på 15 millioner kroner. Tapet av Re kommunes eiendomsskatt utgjør cirka 17 millioner. Så mye for sammenslåingseffekten.

Nordli argumenterer mot stråmenn i sitt angrep på SV. Vi er sjølsagt ikke mot «alle kutt og endringer» – det vil alltid være noe som kan gjøres annerledes og bedre i en så stor kommune som Tønsberg.

Men vi synes det var på sin plass å mane til et «opprør» mot Høyre-regjeringas ansvarsløse ostehøvelkutt i kommuneøkonomien – den såkalte «ABE-reformen» (AvByråkratiserings- og Effektiviseringsreformen) – et liksomnavn på et sparetiltak fra Erna Solberg & co.

For Tønsbergs del utgjør dette 60 – 70 millioner over fire år.

Vi ser nå hvordan kommune-Norge over hele landet må kutte pga regjeringas manglende vilje til å finansiere kommunene. Ikke engang kommunenes merutgifter ved koronatiltakene vil de kompensere fullt ut.

Vi mente at Tønsberg burde bidra til et «opprør» mot regjeringas kuttpolitikk.

Nordli skriver at AP heller vil «presse på sentralt» inn mot regjeringa. Tja, det er ikke rare forskjellen på «opprør» og «presse på mot regjeringa». Det viktigste er at det blir sagt klart i fra at sulteforinga må ta slutt! Fint om vi kan stå sammen om dette.

I det hele tatt er det viktig for kommunene, velferden og de som sliter at det blir et regjeringsskifte om et år. Men det er ikke nok med nye ansikter og partilogoer. Det må ny politikk til.

En tydelig politikk som forsvarer og styrker fellesskapsløsningene og solidariteten i samfunnet. Som ikke viderefører Ernas kuttpolitikk, men som ser de som sitter nederst ved bordet. Og gjør noe for dem.

Og som ikke kaller eiendomsskatt – som nesten alle AP-styrte kommuner i landet har benyttet seg av – for gammeldags.

Som omfordeler fra de rike og velstående til de som har minst og som trenger kommunen – oss – mest.

Det håper jeg SV og AP kan stå sammen om fram mot 9. september 2021.

Ingen skal i hvert fall være i tvil om at SV vil styrke kommuneøkonomien og velferden, såvel nasjonalt som lokalt.

Heming Olaussen, kommunestyrerepresentant (SV) Tønsberg.

Leserinnlegg: Det forunderlige Arbeiderpartiet.

Leserinnlegg: Opprør? Jeg fortetrekker ansvarlighet.

Les også: Skjermer Grønn omsorg og øker ikke SFO-prisene.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.