Leserinnlegg: Opprør? Jeg fortetrekker ansvarlighet.

Jeg er litt usikker på om opprør er veien å gå, personlig foretrekker jeg ansvarlighet, skriver Trude Viola Nordli (AP) i sitt tilsvar til Heming Olaussen (SV).

Leserinnlegg: Det forunderlige Arbeiderpartiet.

Heming Olaussen (SV) etterlyste et mer opprørsk Arbeiderparti i lokalpolitikken i nye Tønsberg kommune.

For å ta det første først, vi kommer ikke til å stemme for eiendomsskatt sjøl om SV mener det er løsningen for å få kommuneøkonomien på beina.

Vi kommer heller til å presse på sentralt inn mot en regjering som skyver flere oppgaver inn til kommunene uten at det følger penger med, det er der ansvaret ligger ikke å beskatte innbyggerne mere.

Eiendomsskatt er virkelig det siste vi kan og bør innføre før kommunen virkelig står med robekspøkelse foran seg, vi er ikke der nå fordi det skjer så mye som drar i riktig retning i vår kommune.

Jeg syns det er rart dersom ikke SV har fått med seg de endringene som skjer og som allerede gir regnskapsmessige resultater. Det store utfordringsområde mestring og helse er i ferd med å snu skuta.

Kuttlista vi fikk til behandling var lang og vond, og det sa vi da virkelig også fra talestolen flere ganger i sist kommunestyremøte, men så har det seg slik at vi sa også at dette tar vi med inn i budsjettbehandlingen.

SV prøver her å gi et bilde av at vi syns alt er greit, vi syns overhodet ikke det. Men å se hele bilde i sammenheng tror vi er en god ide, altså i budsjettbehandlingen.

For SV har det blitt slik at all løsning er eiendomsskatt, de foreslår å opprettholde alt uten å se på noe med nye øyne uten å ta innover seg at verden går videre.

Uten å ha tillit til at administrasjonen faktisk kan iverksette nye og bedre løsninger som gir et bedre økonomisk – bilde uten at det går utover tjenestene innbyggerne har krav på.

Det er det det handler om å gjøre ting på en annen måte.

Jeg forstår at det er vanskelig med endringer, men det må til. Så noen av kuttforslagene handler om å gjøre ting på en annen måte, og noen av kuttforslagene ligger allerede innenfor rådmannens fullmakter.

For eksempel å kutte en sjukehjemsavdeling som jeg behørig forklaret i kommunestyret, samtidig i det kuttet så styrkes hjemmetjenesten med 2 millioner. Og økt grad av hjemmebaserte tjenester kontra sjukehjemsbaserte tjenester er et tidligere kommunestyrevedtak på, tror jammen meg det var enstemmig.

De som har behov for og krav på sjukehjemsplass får det også inn i fremtiden. Alt er ikke sort hvit.

Sidebygningen og grønn omsorg på Dahl går var et annet punkt som var viktig nå å gi rådmannen klar tilbakemelding på at dette ønsker vi ikke å røre.

Vi kommenterte alle punkter som er utfordrende for oss, men vi tar det altså videre inn i budsjettarbeidet.

Så til Anders Madsens gate: Intensjonen er god den, men her har det skjedd veldig mye på veien som har gjort disse leiligheten dyrere enn ønsket og svært få har kunnet kjøpe leilighet. Det er fakta.

For at de 11 som var interesserte og hadde mulighet til å kjøpe, kunne de ikke kjøpe og flytte inn før 18 leiligheter var solgt. Det er fakta.

Vridningen over til leie til eie konseptet høres forlokkende ut, men en forutsetning uansett er at du har egenkapital når du skal kjøpe om for eksempel 5 år.

I regnestykket vi fikk servert kom husleien på underkant av 8000,- og på toppen der må man spare til egenkapital og det beløpet kan tegne til å bli 8000,- pr mnd, altså rundt 16 000,- pr mnd. + strøm + mat + forsikringer +++ er økonomien som skal til for å gå inn i dette. Også fakta.

Det er ikke så mye som er sosialt i dette prosjektet lenger, det treffer ikke de det er tenkt sjøl om SV prøver å tegne et bilde av at det er det, hvis du som ung har mulighet til et lån på 2 000 000 – 2 500 000,- ville du ikke også vært med på verdistigningen?

I dette opplegget får du ikke det, for her er det KPI en som ligger til grunn, vi foreslo boligprisindeksen som grunnlag, men det snappet ikke SV opp.

I den økonomiske situasjonen kommunen er i så vi på det som ren fornuft å selge 11 av 26 leiligheter på det åpne markedet. Det vil si at 15 stykker fremdeles er tilgjengelig innenfor de føringene som lå for alle leilighetene med kjøp, leie til eie og annen utleie.

Altså det er IKKE riktig det SV her påstår at AP ville overlate hele bygget til det åpne markedet.

Tønsberg kommunes økonomiske situasjon er ikke ulik mange andres kommunes situasjon, men det vi veit er at dette hadde vært mye verre om vi hadde stått alene.

Jeg syns det hadde vært fint om også SV framover, nettopp ser framover istedenfor å henge fast i slik det var, istedenfor å bruke tid på å spre ukorrekt informasjon slik det her er gjort, hva med heller å jobbe med.

Det er invitert til et bredt samarbeid inn mot budsjett nettopp fordi vi står i det vi gjør og vi tror da at vi står sterkere sammen på tvers, det ble det gjort i formannskapet og gjentatt i kommunestyret.

Vi skal snu denne skuta, vi skal tette skotta, men det er ikke gjort på en dag.

Trude Viola Nordli, Tønsberg AP, hovedutvalgsleder for mestring og helse.

TILLIT TIL ADMINISTRASJONEN: Trude Viola Nordli (AP) fra Ramnes, leder av Hovedutvalg for mestring og helse, roa ned krisestemninga i kommunestyremøtet i september. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Skjermer Grønn omsorg og øker ikke SFO-prisene.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.