Lang og lærerik historisk rusletur i Ramnes

VED MØLLEDAMMEN: Rast og orientering om rassikring og historene om sag og møller på stedet. Foto: Håkon Westby.

Sist helg skulle det vært Åpen gård på Bygdetunet Brår, men helt avlyst ble ikke alt. Det ble tippa vekta på purka, og det ble en historisk rusletur i Ramnes sentrum som en erstatning.

Bakgrunn: Inviterer til en historisk rusletur i Ramnes sentrum.

Lørdag 29. august deltok rundt 40 personer på Ramnes historielags rusletur fra Ramnes kirke til Mølledammen, gjennom gamle Ramnes sentrum.

Kåre Holtung ønska velkommen og fikk hjelp av Per Bjerkø, Trygve Gran, Knut Høydal og Trygve Bøhle til å fortelle historiene som dukka opp i rikelig monn langs ruta.

Elverhøy-restaurering for fem millioner kroner

ELVERHØY KULTURHUS: Knut Høydal og Trygve Bøhle orienterte om historien til Elverhøy. Foto: Håkon Westby.

Ramnes kirke er bygd på steingrunn, mens resten av området rundt ligger på kvikkleire. Trygve Bøhle orienterte om gårdene som ligger rundt kirka, før turen gikk videre til Elverhøy.

Der orienterte Trygve om historien til ungdomslaget og huset Elverhøy, før Knut fortalte om den moderne Elverhøy-historien med Kulturhuset Elverhøy som ble starta opp 2014.

I dag er huset restaurert for fem millioner kroner, hvorav tre av dem er dugnadsinnsats.

Sikra mot leirras

– Det er moro, forteller Knut Høydal, som er styreleder for Kulturhuset Elverhøy: Ungdomsklubben har 50 medlemmer. Sanitetsforeningene serverer mat på dugnad. I år, i disse korona-tider, gjennomførte vi Elverhøyuka med friluftsliv, teater, sang og musikk og skating.

Her fikk de frammøtte høre om butikken i Ramnes-krysset, som starta opp i 1906, posten hos Riis, og om Ramnes stasjon på Tønsberg-Eidsfossbanen som lå nede på Ramnessletta.

Så gikk turen videre langs Ramneselva til en rasteplass ved Mølledammen. Der ble det orientert om Vassdragsvesenets sikring mot leirras. De fylte med 12 – 13.000 m3 med stein som motvekt mot kvikkleira.

Flotte stier langs Ramneselva

RAMNES KIRKE: Her ønsker leder i Ramnes historielag, Kåre Holtung, velkommen til vandringen som startet ved Ramnes kirke. Foto: Håkon Westby.

I dag er det laga sti langs anleggsveien og det er planta lokale lønnetrær langs stien av Rainer Stange. Elvemuslingen i elva ble flytta til dammen ved Berg under arbeidet og flytta tilbake etterpå.

Langs Ramneselva vokser det mye kjempespringfrø – en forvillet hageplante fra Himalaia.

Det ble fortalt om posten som kom til Ramnes i 1867 på Berg, siden hos Riis på Søndre Ramnes. Den gang kom posten med ambulerende kjørerute fra Holmestrand to dager i uka.

Vannsag i ved Mølledammen

Da Eidsfossbanen kom i 1901 fikk de post to ganger om dagen som måtte hentes på stasjonen. Siden var Ranka Langsrud postmester i 35 år. Ramnes postkontor ble nedlagt 1996.

Trygve Bøhle fortalte om historien ved Mølledammen. Der var det før 1500-tallet satt opp ei vannsag. Der lå også Ramnes mølle og ei korntørke. Restene etter tørka har Øivind Skjeggerød tatt vare på og satt i stand på Bakke Mølle.

CIRKUS WILD WEST: En kopi av plakaten som innviterte til sirkusforestilling på Nordre Ramnes i 1917 var hengt opp. Foto: Håkon Westby.

Nils Halvorsen, som eide Ramnes Nordre fra 1901 til 1917, starta flatbrødproduksjon og flytta seinere til Barkåker, der han starta Vestfold Flatbrøbfabrik.

Sirkus og Herredshus

Ved Mølledammen er det laga et amfi og en scene. Scenen er i dag morken og burde vært oppgradert.

Fra Mølledammen gikk turen opp til huset som bestefaren til Liv Sætre bygde midt på 1930-tallet. Der henger det en gammel plakat fra den gang det var sirkusforestilling på tomta.

Det ble orientert om byggingen av Herredshuset, og striden som førte til at det måtte to vedtak til, med ordførerens dobbeltstemme for å få bygd Tingvoll som sto ferdig i 1927.

Lang og lærerik historisk rusletur

Etterpå kom vinkelen som huset de kommunale kontorene og det nye bankbygget som nå er bolighus.

Fire timer tok vandringen, som var godt forberedt med utlagt strøm til høytaleranlegg som ble trillet med på turen.

De 40 deltakerne fikk en fin og lærerik tur rundt i Ramnes sentrum.

SIRKUSTOMTA: Siste stopp var i tunet på Solvoll hvor Andreas Sætre bygde hus på 1930-tallet. I 1917 var det sirkusforestillinger på tomta. Der opptrådte sverdsluker og en som spiste brennende kjøttkaker. Foto: Håkon Westby.

Les også: Purka veide hele 296 kilo – sjekk hvem som vant!

Les mer om åpen gård på bygdetunet Brår i ReAvisa-arkivet.

, ,