Skolestarterne får besøke skolen sin

– Korona-pandemien har skapt noen utfordringer i år, men med de tiltakene som nå er iverksatt føler jeg meg trygg på at vi likevel skal få gitt førsteklassingene våre en trygg og god skolestart, sier ordføreren.

Les også: Alle elever skal få komme tilbake på Re-skolene.

– Alle skolestarterne vil få mulighet til å besøke skolen sin før skolestart, melder ordfører Anne Rygh Pedersen i en pressemelding fra Tønsberg kommune.

ORDFØRER: Anne Rygh Pedersen (AP). Arkivfoto.

Men av smittevernhensyn blir besøkene i år gjennomført på en annen måte enn tidligere.

Korona-tilpassa skolebesøk

Det er viktig at overgangen mellom barnehage og skole blir så trygg og god som mulig.

I Re kommune var det en tradisjon for at de eldste barna i barnehagene besøkte skolen de skulle starte på før skolestart, men ifølge tidligere beskjeder skulle disse besøkene utgå i nye Tønsberg, på grunn av korona-situasjonen.

Nå blir det besøk, likevel. På en litt annen måte.

– Barnehagene vil ikke besøke skolene samla, men den enkelte skole vil invitere kommende førsteklassinger på besøk før skolestart.

– Dette vil bli gjennomført noe ulikt fra skole til skole, og alle de det gjelder vil få nærmere informasjon fra sin skole, sier Anne Rygh Pedersen.

For å begrense antallet, oppfordres det til at eleven har med seg kun en foresatt på skolebesøket.

Blir kjent med skolen sin på en ny måte

Det blir også iverksatt andre tiltak for å få til en best mulig overgang fra barnehage til skole:

Skolene forbereder nå brev eller digitale hilsener til de kommende elevene med informasjon, bilder eller filmer om lærere, klasserom og skolebygg.

Barnehagene jobber også med å forberede de eldste barna på skolestart, og mange planlegger blant annet å bruke skolegårder som mål når barna skal på tur.

Som vanlig utveksler også barnehagene og skolene informasjon i forbindelse med overgangen etter samtykke fra de foresatte.

Les også: – Det står respekt av måten elevene har møtt dette på!

Les mer om barnehager og skoler i Re.

Sommer, sol, sommermagasin: Hva er ditt beste tips?

Her kan du lese alt om korona-krisa i Re.