Fastlege i Re om korona-krisa: – Faktisk litt stolte over å klare å få til gode alternative løsninger på kort tid

FASTLEGE: Trygve Skonnord ved Re legegruppe på Re helsehus, en av ni fastleger i Re. Foto: Stian Ormestad.

Videokonsultasjoner fungerer overraskende bra, forteller fastlege Trygve Skonnord. Det er ett av flere tiltak for å holde både pasienter og leger i Re friske fra korona-viruset.

Æres den som æres bør: – Snakk om å ta faget sitt på alvor!

ReAvisa vil fortsatt være gratis, men mange spør om å få bidra med en liten slant.
Vi har Vipps 54 02 82 / konto 1506.09.87979.

Korona-krisa har slått inn for fullt, snart ei uke etter at de mest inngripende tiltakene i folks hverdag i fredstid ble satt inn.

Fastlegene i Re har travle tider, men forsikrer at de er godt rusta til å takle presset. ReAvisa har i dag maila med en av ni fastleger i Re, Trygve Skonnord:

Begrenser smitte med minst mulig trafikk på legekontoret

– Vi på Re legegruppe har jobbet intenst i det siste med å forandre på organiseringen av legekontoret, i tråd med myndighetenes råd.

– Det betyr at vi prøver å begrense mest mulig trafikk på legekontoret slik at vi reduserer sjansen for at vi sjøl blir smitta og må stenge kontoret.

– I tillegg ønsker vi å redusere sjansen for at pasientene som må komme til kontoret skal bli smitta.

Teamer opp for å sikre kontinuitet ved legekontoret

Ved Re legegruppe har de organisert seg i team på to leger og to medarbeidere i hvert team, og de jobber hver sin uke på kontoret. – Skulle et team være uheldig å bli smitta, kan et annet team holde åpent, forklarer fastlegen til ReAvisa:

Det teamet som ikke er på legekontoret, men hjemme – «hjemmeteamet» – jobber også med pasientkontakt gjennom e-konsultasjoner, videokonsultasjoner og telefonkonsultasjoner. E-konsultasjoner har Re-legene hatt en stund.

MINIMALT MED TRAFIKK: Det er smitteforebyggende å få færrest mulig folk inn på legekontoret. Derfor må det tenkes kreativt, nytt og digitalt, forteller Trygve Skonnord. Foto: Stian Ormestad.

– Men søndag installerte vi videokonsultasjoner, noe som har fungert overraskende bra.

Bruker både video og telefon

– Det funker jo så bra fordi vi kjenner pasientene våre, og vi derfor kan avklare mye på videokonsultasjoner, forklarer fastlegen med lang fartstid i Re.

– Vi er faktisk litt stolte over at vi har klart å få til gode løsninger på kort tid.

Pasienter kan bestille videokonsultasjoner gjennom Helsenorge.no, og de som ikke behersker dette, hjelper legekontoret så godt de kan også på telefon.

Vurderer nøye om det er nødvendig med personlig oppmøte

– Fastlegene generelt, og de tillitsvalgte spesielt, har sammen med kommunen laga gode løsninger, skryter Trygve i mailinga med ReAvisa.

– Sjøl om vi har savna de oversiktlige forholdene i Re kommune, har vi nå hatt et godt samarbeid med Tønsberg kommune som jobber hardt og systematisk for at håndtere situasjonen.

– Det som er viktig, understreker fastlegen, – er at alle som skal til kontoret, skal kontakte oss via Helsenorge.no eller via telefon først sånn at vi har vurdert nøye om det er nødvendig med personlig oppmøte.

Utfører enkle tjenester gjennom resepsjonvinduet

– Vi skal ikke ha noen med luftveisinfeksjoner inn på kontoret, da dette kan medføre smitterisiko for korona-viruset.

– Noen enkle tjenester som å levere ut resepter og attester, samt «et stikk i fingeren», kan vi utføre gjennom vinduet fra resepsjonen for å unngå at man kommer inn.

– Alt dette for å redusere smittefaren, gjentar fastlegen – for det er så absolutt hovedfokus om dagen.

Alle må henvises fra fastlege for korona-testing

Fastlegene i Re er glad for den nyoppretta korona-testing ved legevakta. ReAvisa kalte det en «drive-in korona-test», men det er ikke akkurat noen vanlig drive-in, minner Trygve Skonnord om:

– Alle skal først bli vurdert av fastlegen sin, gjerne gjennom en videokonsultasjon, sånn at det bare er de som strengt tatt må undersøkes som blir henvist.

Dette er fordi kapasiteten på testing er begrensa. Også leger fra Re bidrar på legevakta for å demme opp for behovet.

Mange kilder til nyttig og riktig informasjon

– Vi bruker mye av tida vår på å svare på spørsmål om hvordan man skal forholde seg i den ene og den andre situasjonen, for eksempel når man blir sjuk, hvor lenge man skal være hjemme i forbindelse med luftveisinfeksjon, testing av risikopasienter, sjukemeldingsregler, og så videre.

– Det gjør vi gjerne, men vi vil gjerne at man først prøver å få svar via offentlige informasjonskanaler som Helsenorge.no, fhi.no, nav.no, tønsberg.kommune.no og relegegruppe.no, viser Trygve Skonnord til.

– Vi legger også ut en del informasjon underveis på Facebook-gruppa til Re Legegruppe, så følg gjerne med der, råder fastlege-Trygve i «prat» med ReAvisa. Og han minner også om et nytt og nyttig nettsted som har dukka opp: Koronasjekk.no.

– Svært viktig å følge alle råd om redusert sosial kontakt!

Om den utfordrende tida vi nå står oppe i sier fastlegen:

– Det er ei krevende tid for oss alle sammen, og vi oppfordrer folk til både å følge opp myndighetenes råd, samt å ta vare på hverandre i samfunnet – sjøl om man ikke kan ta på hverandre.

– Vi har inntrykk av at de fleste tar rådene om å redusere sosial kontakt på alvor, og det er svært viktig for å bryte smittekjeden!

Les også: – Tøffe tider, men vi må ta vare på folka våres også!

FASTLEGENE ER PÅ JOBB – PÅ LEGEKONTORET OG HJEMME: Alle forholdsregler er tatt ved legekontor i Re. Foto: Stian Ormestad.

Her kan du lese alt om korona-krisa i Re.

ReAvisa holder koken – Tips@ReAvisa.no.

Se video fra balkongkonsert på Revetal:

,