– Hjelp Re Røde Kors med å hjelpe!

Det er mange i rekkene til Re Røde Kors, men færre til å lede – så Re Røde Kors oppfordrer nå alle lederemner i lokalsamfunnet til å få med seg denne oppfordringen. Og skulle du tvile på dine lederevner, så skal du vite at du får all den kursingen du trenger.

Les også: For få besøksvenner? I Re har vi omvendt «problem»…

Re Røde Kors har flere aktiviteter for å gjøre vårt lokalsamfunn best mulig å leve i. Her er det aktiviteter som er rettet mot unge og eldre, uansett tilhørighet.

GIR STAFETTPINNEN VIDERE: Solveig Myrstad (76) mener det er på tide å overlate lederansvaret til noen andre. Hun forteller at ledere blir godt tatt vare på, med kurs og oppfølging i Røde Kors-regi. Foto: Stian Ormestad.

I tillegg organiseres julegaveinnsamlingen for å bidra til de som trenger dette.

Frivillig innsats for fellesskapet

All denne aktiviteten hadde vært umulig å gjennomføre uten hjelp fra reinger gjennom deltagelse, dugnad og økonomisk støtte, heter det i en uttalelse etter Re Røde Kors sitt årsmøte:

All denne hjelpa gjør det motiverende å jobbe for vårt fellesskap.

Nå trenger Re Røde Kors hjelp for å drive to av aktivitetene i lokallaget videre: Besøkstjeneste og beredskapsvakt. Lederne innenfor disse aktivitetene ønsker å gi stafettpinnen videre – er du interessert?

Da er Revetal bibliotek rette sted å være 11. mars klokka 18.00. Her blir det gitt info, og seinere vil alle frivillige få kurs for å være godt rusta til å ta det viktige ansvaret videre.

Besøkstjeneste og beredskapsvakt

Besøkstjenesten har per i dag 14 frivillige besøksvenner som besøker eldre som ønsker dette både på Re helsehus og hjemme. I tillegg arrangeres det samlinger og utflukter.

Denne tjenesten er meget godt mottatt av de som ønsker å få besøk, og oppfattes også som en avlastning for familie og nære. Re Røde Kors ønsker å fortsette med denne aktiviteten, men trenger hjelp for å utvikle og drifte tjenesten nå som nåværende leder slutter.

Beredskapsvakta har 74 frivillige i rekkene her i Re. Hensikten med beredskapsvakt er å ha en sivil beredskap i tilfelle større hendelser skulle inntreffe, der mange trenger hjelp og husrom.

Beredskapsvakta inngår i kommunenes beredskap, gjennom en avtale mellom Re Røde Kors, Tønsberg Røde Kors og nye Tønsberg kommune. For å videreutvikle og drifte denne aktiviteten trenger Re Røde Kors en som kan lede dette.

Har bare skryt å komme med

En av de som gir seg nå, er Solveig Myrstad (76) som har leda besøkstjenesten fram til nå.

– Begynner å dra på åra, veitu, blir 77 til våren og ønsker å slippe det ansvaret det er å koordinere tjenesten, arrangere sammenkomster, med mer, forteller Solveig til ReAvisa.

– Jeg ble forespurt av Peter Moe om å overta koordineringen, og starta opp i august 2016. Jeg tok flere kurs i Røde Kors-regi, og har hele tida hatt noen å besøke sjøl, sier Solveig, som har bare skryt å komme med:

Interessant og givende

– Besøksvenntjenesten har vært interessant og givende, og jeg har blitt kjent med mange hyggelige mennesker. Utrolig moro når du kan se gleden hos de du besøker, og du veit at de setter pris det du gjør! 

Solveig har arrangert mange turer for de eldre, og takket være Lions-medlemmer har hun også fått hjelp til kjøring.

– Vi har vært på Eidene, på Holt gård, og nå sist sommer hadde vi en fin tur til Midgard historisk senter på Borre. Det har vært mange fine turer.

Hun er klar på sin oppfordring til deg som vurderer å melde deg som frivillig: – Hopp i det, ta ansvaret. Det er verdt det!

Les også: Nattauksjonene ga 15.237 kroner til Re Røde Kors!

Les også: For få besøksvenner? I Re har vi omvendt «problem»…

Les mer om Re Røde Kors i ReAvisa-arkivet.

, , ,