Her snakker vi langtidsparkering på Revetal…

ENØYD BANDITT: En gammel lastebil mer en fortsatt solid ramme er blitt dratt opp på jordekanten. Foto: Stian Ormestad.

I ryddinga langs Revetalbekken har det dukka opp en ekstra lang langtidsparkering. 

Se flere bilder fra «langtidsparkeringa» i bånn av saken!

Det er arealet som Re kommune – nå Tønsberg kommune – kjøpte fra Revetal søndre, som nå ryddes.

SLITEN: En mindre personbil er også dratt fram fra glemselen nedi elvekanten. Foto: Stian Ormestad.

Og alt som skal hogges, er nå hogd, får ReAvisa opplyst.

Fra tidligere tider uten vrakpant

Men alt som skal ryddes opp i, er ikke rydda opp – for her dukker det opp mye spennende fra glemselen og tidligere tider uten vrakpant.

Ganske så langt sør på arealet kan du skimte restene av en lastebil og en personbil som er dratt opp fra elvekanten.

Nede i skrenten ligger det fortsatt vrakdeler, og det ser ut som en lastebil til er delvis gravd ned. Det er stort sett bare ramma og fronten igjen av kjøretøyene.

Det ser også ut som om det ligger gamle landbruksmaskiner nede i skrenten.

Øde og bortgjemt på Revetal – fram til nå

KROM: Litt av krommen på støtfangeren er fortsatt inntakt. Ellers er kjøretøyene prega av mange tiår i busk og kratt. Foto: Stian Ormestad.

Slike samlingsplasser for utrangerte kjøretøy var vanlige både her og der, i ei tid da det ikke var mottak for slikt ble det ofte dumpa på steder som dette.

Det var vanlig over hele landet frem til vrakpanten ble innført i 1978. Og akkurat her på Revetal var vrakene øde og bortgjemt – helt til det nå kommer fram i dagslyset igjen etter massiv hogging langs elvekanten.

Lokal biolog Hallvard Holtung mener det er bra at det står igjen noen trær. Han minner om at elvekanter som dette ofte det mest urskogaktige vi har her til lands, fordi de får stå i fred og her er det veldig næringsrikt og produktivt.

Mange spennende elvekanter i Re

GAMLE LANDBRUKSMASKINER? Elvekanten skjuler nok mer – skrot i noens øyne, spennende historie i andres. Foto: Stian Ormestad.

– En av de stedene vi har aller størst forekomst av sjeldne naturtyper og rødlista arter i Re, er nede langs elvekanten for eksempel ved Hengsrød.

HJULKAPSEL: Av hvilket merke og modell? Foto: Stian Ormestad.

Spennende for de naturinteresserte, men elvekantene kan også være spennende for de historie- og bilinteresserte:

– Hvis du vil se gammalt søppel, bilvrak og vaskemaskiner, så er det elvekanter du bør oppsøke, forteller Hallvard.

Kjenner du til historien på bilene?

Hva som skjer med de gamle kjøretøyene har ikke ReAvisa fått svar på enn så lenge fra kommunalt hold.

Men det er langt ifra usannsynlig at det som er finni kan være av interesse for folk i veteranbilkretser.

Det hadde vært moro å visst historien på bilene, så hvis noen har peiling – ta gjerne kontakt på Tips@ReAvisa.no!

DUKKER OPP: To kjøretøy var dratt fram i starten av vinterferien, flere ser ut til å ligge nedi elvekanten. Foto: Stian Ormestad.

STIG PÅ! Stigtrinn fra en annen tid. Foto: Stian Ormestad.

SOLIDE BLADFJØRER: Lastebilramma er så å si inntakt. Dette har vært et kjøretøy for tunge tak. Foto: Stian Ormestad.

GASSE PÅ! En forgasser i aluminium tåler tidens tann bedre enn de fleste andre komponentene. Foto: Stian Ormestad.

MOSEGRODD: Naturen skjulte villfyllinga godt, men nå dukker den opp igjen. Foto: Stian Ormestad.

BLÅMALING: Et tjukt lag med blåmaling er det som holder rusta under på plass. Foto: Stian Ormestad.

DELER LIGGER STRØDD: Mesteparten av karosseriet ligger igjen nede i skrenten. Foto: Stian Ormestad.

HOGST: Noen trær står igjen langs elvekanten. Det er biologen glad for. Foto: Stian Ormestad.

SENTRUMSNÆRT: Den lille dynga har hele tida liggi ganske sentrumsnært, kjøretøyene er dratt opp og ligger ved jordekanten til venstre i bildet. Foto: Stian Ormestad.

Sjekk også Rally Ramnes – se video:

, ,