May-Liss på Re helsehus er Årets arbeidsgiver

ÅRETS ARBEIDSGIVER: May-Liss Lodes (55) fra Fon, til daglig leder for omsorg og bemanning ved Re helsehus. Foto: Joakim S. Enger.

May-Liss Lodes er kåret til Årets arbeidsgiver av Delta, i konkurranse med arbeidsgivere i hele resten av landet.

Fem år siden Re helsehus sto ferdig: – Sjekk alt vi har fått til!

Den landsdekkende prisen ble første gang delt ut av arbeidstakerorganisasjonen Delta for snart 25 år siden, skriver Delta i en pressemelding. Det er første gang Re får heder og ære i denne sammenheng. Det sørger May-Liss Lodes (55) fra Fon for:

OVERREKKELSE: I forbindelse med Deltas representantskap på Gardermoen fikk May-Liss Lodes prisen i dag onsdag 27. november. Foto: Joakim S. Enger.

– Jeg er så overraska. Dette er veldig moro, sier hovedpersonen sjøl. 

Gir bedre kvalitet på tjenestene

Da den tidligere hjelpepleieren ble leder, så tok hun tak i ufrivillig deltid. Nå hylles hun av både ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgiver Re kommune.

Om May-Liss heter det i begrunnelsen: – Dette er en arbeidsgiver som har våget å tenke utradisjonelt og modig for å finne gode løsninger. Og det er en arbeidsgiver som har hatt tett og god dialog med tillitsvalgte for å få dette til.

– De ansatte er veldig fornøyd. De tillitsvalgte er veldig fornøyd. Jeg tror arbeidsgiver er fornøyd, og jeg er sikker på at brukerne merker at mer stabilitet og tilfredshet hos de ansatte gir bedre kvalitet på tjenestene, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta, under dagens utdeling i forbindelse med årets representantskap på Gardermoen.

Re har veldig gode resultater

Delta får ofte høre fra arbeidsgiver at turnusarbeidere i helse- og omsorgssektoren må jobbe deltid for å få kabalen til å gå opp.

– May-Liss og Re kommune har bevist det motsatte, og de kan vise til veldig gode resultater når det gjelder å få bukt med ufrivillig deltid. Det er jobbet systematisk med å skape heltidskultur.

– Ved å legge midler fra vikar- og overtidsbudsjettet inn i grunnbemanning har de klart å tilby samtlige ansatte som har hatt uønsket deltid, en høyere stillingsbrøk.

– Det er svært hyggelig å kunne dele ut Deltas arbeidsgiverpris til en verdig vinner, understreker Delta-lederen sentralt.

– Dette er noe vi har skapt sammen

Prisvinneren sjøl synes det er stas å bli satt pris på, men hun er rask til å dele det med alle rundt seg.

– Uten medvirkning fra de ansatte og ledelsen så ville vi ikke fått til dette. Her har vi skapt noe sammen. Og det er det som gjør det ekstra moro å lykkes.

May-Liss Lodes jobbet lenge som hjelpepleier, men har nå vært leder siden 2014. – Da loven ble forandra, slik at man ikke måtte være sjukepleier for å ta steget opp som leder, så kasta jeg meg på lederutdanning.

– Jeg hadde virkelig lyst til å prøve.

Turnusen er lagt for 2020

May-Liss, som også er mangeårig medlem i Delta, fikk for alvor fart på arbeidet med heltdskultur etter et turnuskurs i Delta-regi.

– Delta ønsket å samarbeide med en kommune for å jobbe nærmere med årturnus og heltidskultur, så da synes jeg det var helt naturlig at Re kommune ble med på dette. Og slik ble det.

17. desember 2018 ble årsturnusen satt i gang for første gang, og i sommer ble den evaluert. 42 av 44 ansatte ville svært gjerne fortsette. Og nå er årsturnusen for 2020 lagt.

– Tilbakemeldingen fra de ansatte var veldig god å få. Samtidig så er det ingen tvil om at uten det tette samarbeidet med dem, så hadde ikke dette blitt så bra. De har vært med på arbeidet med årsturnusen hele tida.

NOMINERTE OG VANT: May-Liss Lodes ble nominert til årets arbeidsgiverpris av av hovedtillitsvalgt Bente Bøe i Re kommune. Foto: Joakim S. Enger.

– Ho veit åssen livet på gulvet er

May-Liss Lodes er samtidig klar på at det aller viktgiste er at de sammen har klart å levere en bedre tjeneste til beboerne på helsehuset.

– Det at flere fast ansatte står i større stillinger skaper mer trygghet og forutsigbarhet for beboerne, særlig for de som trenger litt ekstra omsorg å støtte. Dessuten er arbeidsmiljøet blitt enda bedre, og de ansatte har mer kompetanse rundt seg når de er på jobb.

Også lokalt hovedtillitsvalgt for Delta i Re kommune, Bente Bøe, er full av lovord om den jobben som årets prisvinner har utført.

– Alle som ville ha større stilling fikk det. De ansatte er svært fornøyd. May-Liss samarbeider veldig godt med både sine ansatte, tillitsvalgte og med ledelsen. Hun er opptatt av å se alle, og jeg tror hennes bakgrunn som hjelpepleier er en viktig årsak til at hun er blitt en så god leder.

– Ho veit åssen livet på gulvet er, sier Bente, som var en av dem som nominerte vinneren til prisen i første omgang.

Stolt avtroppende virksomhetsleder

Ingerd Saasen Backe, avroppende virksomhetsleder i helse og omsorg i Re kommune i forbindelse med kommunesammenslåingen og sjefen til May-Liss noen uker til, er også begeistra.

Både for den jobben prisvinneren gjør, og får at kommunen får annerkjennelse for sin heltidstenking.

– Med tydelighet og kunnskap har May-Liss fått til dette. Hun har i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte skapt resultater både for tjenestemottaker, ansatte, og kommuneøkonomi har positiv gevinst av dette.

– Jeg vil også slå et slag for hjelpepleiere/helsefagarbeidere som kan være utmerkede ledere. Dette er May-Liss et svært godt eksempel på, sier virksomhetslederen ifølge pressemeldingen fra Delta.

Kort om priskriteriene:

  • Viser stor respekt for ansattes medbestemmelsesrett
  • Samarbeider godt med de ansattes organisasjoner
  • Viser vilje til å delegere ansvar
  • Satser på kompetanseheving og utdanning

Fem år siden Re helsehus sto ferdig: – Sjekk alt vi har fått til!

Les også: Smelter sammen helsesektoren på Støperiet.

Re helsehus er tildelt Demensprisen 2019.

– Vi vil veldig gjerne jobbe på Re helsehus!

, ,