Åpen budsjetthøring for organisasjoner, lag og foreninger i nye Tønsberg

Ordføreren i nye Tønsberg kommune inviterer til en åpen høring om budsjettet og økonomiplanen.

1. januar 2020 blir Re og Tønsberg en kommune. Men, det har ikke mangla på varsler om trange kår i den nye storkommunen. Vel og merke etter at sammenslåingsvedtaket var fattet.

I kveld la prosjektleder for sammenslåingen og påtroppende rådmann i nye Tønsberg kommune fram sitt budsjettforslag.

Kan legge fram sine synspunkt

Samtidig som budsjettforslaget blir lagt fram, inviterer også påtroppende ordfører i nye Tønsberg kommune Anne Rygh Pedersen til en åpen høring.

Den avholdes på rådhuset i Tønsberg mandag 18. november klokken 17.30, og er åpen for organisasjoner, lag og foreninger.

Her kan høringsinstansene legge fram sine synspunkter for de folkevalgte politikerne i økonomiplanutvalget.

Ikke debatt, kun oppklarende spørsmål

Påmelding innen 14. november til sekretariat@tonsberg.kommune.no, informeres det, og:

Det skal ikke være debatt, men det åpnes for oppklarende spørsmål, heter det i pressemeldingen.

Foreslår kraftig kutt og økte kommunale satser: – Kan ikke utelukke at det vil merkes.

Les hele budsjett og økonomiplan for nye Tønsberg kommune her.

Se og hør Thorvalds «Omforladels Re».

Les mer om kommunesammenslåing.