Leserinnlegg: Hva betyr 2 prosent kutt egentlig?

Nye Tønsberg er i deep shit, skriver Heming Olaussen (SV) i dette leserinnlegget.

Trange tider i nye Tønsberg: – Det blir noen tøffe tak.

Ved oppstart 1.1. 2020 vil kommunen mangle ca 130 millioner kroner på å gå i balanse, som er det politisk vedtatte målet for kommunens første år.

TØNSBERG SV: Heming Olaussen fra Ramnes. Foto: Stian Ormestad.

Det er ingen drahjelp å hente fra Regjeringa – tvert i mot. De har faktisk bidratt til å øke underskuddet fra det først meldte 100 millioner, til nå ca. 130.

Rådmannen har allerede tatt grep. I tillegg til å bruke av fonds og engangsinntekter, har han pålagt et 2 % kutt i alle tjenester for å komme ned mot null.

Det var før de nye 30 mill. i minus fra statsbudsjettet ble kjent. Nå varsler han ytterligere innstramminger.

Men hva betyr et 2 % kutt i forhold til 60 millioner i underskudd?

Kommunens totalbudsjett vil være på om lag 4,2 milliarder kroner. Budsjettet for barn og unge/oppvekst er på om lag 1,4 milliarder, innen helse og omsorg på ca. 1,2. To prosent kutt betyr dermed sånn ca. kutt på 28 millioner innen barn og unge/oppvekst, og ca. 24 millioner innen helse og omsorg.

Hvis en stilling = 700.000 kroner inkl. sosiale utgifter, betyr dette om lag 40 stillinger innen barnehage, skole og andre tjenester for barn og unge, og ca. 35 stillinger innen helse og omsorg.

Det er altså kvaliteten i barnehager og skoler, og omsorgen og tilbudet til eldre, psykisk sjuke og rusavhengige som skal ta støyten for denne situasjonen.

Fordi det politiske flertallet ikke vil støtte SVs forslag om en minnelig eiendomsskatt som ville innbrakt kommunen det som trengs for å oppnå målet om å gå i null. Og hva blir det til nå, med partienes løfter i valgkampen om bedre oppvekst og bedre omsorg?

Vi får se, når vi kommer til budsjettbehandlinga. SV har et klart alternativ – en eiendomsskatt på 2 promille som må betales av alle som eier en bolig verdt over 3 millioner kroner i ligningsverdi.

Personlig har jeg og vi betalt eiendomsskatt til Re i noen år nå, med ca. kr. 4.000 i året. For det har vi fått en flunkende ny ungdomsskole på Revetal, med tilhørende flerbrukshall. Et løft for barn og unge i kommunen!

Det er det dette handler om – at vi som har brede skuldre skal bære børa, ikke de nederst på den sosiale rangstigen, de som sliter mest, de som trenger kommunen mest.

Et flatt kutt er et blindt kutt. Eiendomsskatt er en måte å omfordele fra de som har god økonomi, til de som ikke har det. Det er sosialt. Det er rettferdig.

Å kutte 60 millioner (og antakeligvis enda mer) er den dårligste starten av alle for den nye kommunen.

Det kunne vært unngått. Men da måtte andre partiers berøringsangst overfor eiendomsskatt bli kurert. For hvorfor har de ikke samme angst for å kutte i sårt tiltrengte tjenester til folk som virkelig trenger det?

Heming Olaussen, SV, 1.vara til kommunestyret i nye Tønsberg.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.

Les mer om kommunesammenslåing.