Leserinnlegg: Skjermer bilistene fra stor avgiftsøkning

I statsbudsjettet for 2020 var det en nyhet som gikk litt under radaren for mange, skriver Morten Stordalen (FrP), stortingsrepresentant fra Re.

Engangsavgiften for nye biler legges fra neste år om til den nye målemetoden for forbruk og utslipp, WLTP. Den er mer realistisk enn den gamle NEDC-målingen, og viser typisk en del høyere forbruk og utslipp enn NEDC.

STORTINGSPOLITIKER FRA RE: Morten Stordalen (FrP). Foto: Pressemelding.

Om WLTP skulle erstatte NEDC uten å gjøre justeringer på avgiftssatsene ville det ført til en kraftig økning i engangsavgiften, grunnet de høyere utslippstallene.

Nær sagt alle bensin- og dieselbiler ville blitt dyrere, og helt vanlige familiebiler kunne fort ha blitt inntil 100.000 kroner dyrere.

For FrP var det helt uaktuelt at innføring av en ny og mer realistisk målemetode skulle føre til økte avgifter totalt sett.

Det innebærer jo ingen reell økning i utslipp og forbruk, og det er derfor ingen grunn til at det skulle føre til økte avgifter. Dette er noe vi har jobbet for over lengre tid, og jeg er derfor svært glad for at omleggingen ikke gir økte avgifter totalt sett.

Fordi de målte utslippene nå blir høyere ble statens inntekt fra engangsavgiften holdt nøytral ved at man nedjustere satser og oppjustere innslagspunkter i CO2-komponenten i engangsavgiften.

Siden FrP kom i regjering har vi sørget for å markert redusere og legge om bilavgiftene. Det har ført til at staten til neste år ventes å ta inn 42 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter, ned fra 62 milliarder kroner i 2013.

Altså en nedgang på drøyt 30 prosent siden FrP kom i regjering.

Fullstendig sømløs var det umulig å gjøre overgangen til WLTP, grunnet at noen bilmodeller går relativt sett mer opp i utslipp med WLTP-metoden enn andre, men for vanlige biler er endringen for det meste ganske moderate, litt avhengig av modell.

En Volvo V60 får eksempelvis 3.000 – 68.000 kroner i lavere avgift, mens en VW Passat får fra 23.000 kroner i avgiftsnedgang til 18.000 kroner avgiftsøkning – avhengig av modell og motor.

Mange politikere, spesielt på venstresiden, hadde sett omleggingen som en gyllen mulighet til å melke bilistene for mer penger, men for FrP var det helt uaktuelt at avgiftstrykket for bilistene skulle øke.

Morten Stordalen, bilpolitisk talsmann, FrP.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.