Fylkesmannen: Uforsvarlig drift ved legevakta

Tønsbergregionen legevakt har ikke hatt tilstrekkelig fagkompetanse våren 2019, melder Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Les også: Legevakta vår har fått ny adresse.

På bakgrunn av bekymringsmeldinger fra medisinerstudenter, fastleger og annet helsepersonell ble det tidligere i år åpnet en tilsynssak mot legevakta på Kjelle.

LEGEVAKTA: Siden 5. mars i fjor har legevakta vår vært lokalisert i Kjellengveien 2 B, Tønsberg. Foto: Tønsberg kommune.

Nå er konklusjonen klar – og den konkluderer med brudd på kravene til forsvarlighet i helsetjenesten.

Kritikk av Tønsbergregionens legevakt-ledelse

«Legevakta har brukt medisinerstudenter med lisens til å gå selvstendige legevakter. Dette er i strid med lovverk og forskrift og dermed brudd på kravene til forsvarlighet i helsetjenesten», skriver Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i tilsynsrapporten (ekstern lenke).

Det er legevaktas ledelse som skal sørge for at legene som har selvstendige vakter fyller kompetansekravene. Tilsynssaken har derfor vært retta mot ledelsen ved Tønsbergregionen legevakt.

Det framkommer ikke i alle journalnotatene fra medisinerstudentene hvem som har ytt helsehjelpen, og dette er brudd på journalforskriften, ifølge Fylkesmannen.

Alle skal ha fått forsvarlig helsehjelp

Fylkesmannen vil be HELFO vurdere saken videre, heter det i en pressemelding fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Ved gjennomgang av medisinerstudentens journalføring har Fylkesmannen ikke finni indikasjoner på at enkeltpasienter har fått uforsvarlig helsehjelp.

Les også: Legevakta vår har fått ny adresse.

,