Legevakta vår får straks ny adresse

RE/TØNSBERG: Re kommune informerer om ny legevakt for Tønsberg-regionen som åpner i Kjelleparken 5. mars.

Legevakta flytter til nye lokaler i Kjelleparken og åpner 5. mars klokka 16.00. Ny adresse er Kjellengveien 2 B, 3125 Tønsberg, informerer Re kommune på sine nettsider:

NY LEGEVAKT: Re er med i Tønsberg-regionens satsing på ny legevakt på Kjelle. Tegning: KB arkitekter.

«Tønsberg, Re, Færder og Holmestrand kommuner inngikk en samarbeidsavtale i 2015 om Tønsbergregionens legevakt og kommunale akutte døgnplasser. Tønsberg kommune er vertskommune. Det blir en historisk dag for de nær 100.000 innbyggerne som tilhører Tønsbergregionen».

Ny adresse – samme telefonnummer

«Husk at det i de fleste tilfeller er best at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp. Telefonnummeret vil fortsatt være 116117.

Legevakta kontaktes når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Legevakta skal også hjelpe når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel ved ferie eller reise.

Det er gratis parkering for besøkende til legevakta på merkede plasser. Bilens registreringsnummer må registres på parkeringsterminalen i resepsjonen».

Ny og bedre legevakt

«Legevakta inneholder flere spesialfunksjoner. Lokalene har eget SO rom for mottak av pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep samt vold i nære relasjoner. Dette er utarbeidet i samarbeid med SO-mottaket i Vestfold.

Det er også tilrettelagte rom for mottak av skader, herunder eget brannskaderom, to akuttrom, smitte – og politirom med egne innganger. Laboratoriekapasiteten er betydelig bedre, og utstyrt slik at man kan få diagnostisert pasienten tidligere.

Legevakta har ambulansegarasje med plass til to ambulanser i tillegg til legevaktbil. Legevaktbilen er et samarbeidsprosjekt med Sykehuset i Vestfold. Bilen blir betjent av ambulansearbeider og lege.

Oppdragene er tiltenkt å gi et bedre tilbud til pasienter som ikke kan komme seg til legevakten sjøl, og sikre at pasienter blir medisinsk avklart hjemme.

13 døgnbemannede sengeposter

Det er etablert en døgnbemannet sengepost med 13 plasser som åpner 19. mars. Tilbudet er for pasienter og brukere som trenger øyeblikkelig hjelp og omsorgstjenester (ØHD), men ikke har behov for sjukehusinnleggelse.

Plassene tilbys pasienter som har en avklart tilstand med behov for behandling», står det på Re kommunes nettsider.

Vedtaket om å henge med i Tønsberg-regionens nye legevakt ble fatta i kommunestyret i Re for tre år siden. Byggingen av den nye legevakta starta på seinsommeren for snart to år siden.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

  • Fastlegen din i åpningstida.
  • Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.
  • 113 når det er akutt og står om liv.

Les mer om politikk i Re.

,