En ny aktør vil ta i mot asylsøkere på Solvoll

FLYKTNINGMOTTAK: Planene har vært mange for den gamle bibelskolen. Nå er det en ny plan på gang, og driverne vil informere om det i et åpent møte torsdag 22. februar 2018. Foto: Stian Ormestad.

SOLVOLL: Asylsøkerne som kommer til Solvoll vil være der til de «er i stand til å benytte seg av UDIs ordinære mottakstilbud, tilbud på mottak med tilrettelagt avdeling, bosettes i en kommune, eller returneres til hjemlandet».

SISTE: Mange spørsmål rundt de nye planene for Solvoll.

I 2015 ble den gamle bibelskolen på Solvoll solgt til Stiftelsen Arctic Eiendom Nord AS, som oppretta selskapet Solvoll AS. De ville drive et asylmottak der.

STOR BYGNINGSMASSE: Totalt areal er på nesten 2.800 kvadratmeter, fordelt på flere hus og avdelinger. Foto: Stian Ormestad.

Ikke avklart med UDI enda

Det ble aldri mange asylsøkerne som kom til Solvoll, og i fjor ble Solvoll AS slått konkurs etter minimal drift – men selskapet bak, Arctic Eiendom, eier fortsatt bygningsmassen. Nå kommer en annen aktør inn: Sana utvikling, med base i Kristiansand. 

Det er ifølge daglig leder Kristoffer Stensheim en konvertering av tidligere Fossnes AS, som tidligere dreiv asylmottak i Stokke, Tønsberg, Larvik, Sandefjord, Horten og Holmestrand i Vestfold. – Stiftelsen Sana kjøpte opp Fossnes AS, og nå er det kun avdeling Larvik som er igjen.

Nå vil Sana utvikling etablere seg på Solvoll i Våle, der de skal opprette «SÆRBOL» – det er en forkortelse for «Særskilt bo og omsorgsløsning». – Dersom det blir avtale med UDI skal vi leie bygningsmassen av Arctic eiendom, forteller daglig leder.

I et brev til naboene står det følgende:

«Særskilt bo- og omsorgsløsning er et tilbud for beboere som ikke kan ivaretas godt nok, eller som trenger mer/tettere oppfølging enn man får i et ordinært statlig mottak eller mottak med tilrettelagt avdeling. Beboerne vil være voksne mennesker over 18 år som faller inn under utlendingslovens paragraf 91, 1. ledd:

«En utlending som søker beskyttelse, skal gis tilbud om innkvartering. En utlending som har fått avslag på søknad om beskyttelse kan gis tilbud om innkvartering i påvente av utreise».

Hovedmålet med oppholdet her er «å stabilisere den enkelte gjennom blant annet anvendte miljøterapautiske prinsipper». I mange tilfeller vil helsevesenet være kopla inn.

EIER FORTSATT EIENDOMMEN: Solvoll AS som ville drive asylmottak er avviklet, men selskapet bak Stiftelsen Arctic Eiendom Nord AS eier fortsatt bygningsmassen og vil leie den ut til en ny aktør: Sana utvikling. Foto: Stian Ormestad.

23 plasser – med opsjon på 5 til

De som kommer til Solvoll vil være der til «beboeren er i stand til å benytte seg av UDIs ordinære mottakstilbud, tilbud på mottak med tilrettelagt avdeling, bosettes i en kommune, eller returneres til hjemlandet».

SÆRBO er ment som et midlertidig tiltak som skal avlaste UDI og de ordinære mottakene. Tilbudet er frivillig, der verken UDI eller den som utfører tjenesten har lov til å bruke tvang ovenfor beboerne.

«Det vil følgelig ikke være låsbare porter eller omfattende sikkerhetstiltak knyttet til å beholde beboerne innendørs».

Det blir 23 plasser på Solvoll, i tillegg til en opsjon på fem plasser til. Det blir snakk om å ansette «et bredt spekter av medarbeidere. Vi har anslått at det må rundt 40 ansatte til», heter det i brevet til naboene.

Inviterer til nabomøte på Solvoll

Sana utvikling går ut med en invitasjon til nabomøte på Solvoll torsdag 22. februar 2018. Der kan alle som vil komme, men de nærmeste naboene er spesielt velkommen, forteller daglig leder Kristoffer Stensheim til ReAvisa.

– Vi ønsker å gi utdypende informasjon og svare på spørsmål angående ønsket drift av « SÆRBOL ». Naboene har allerede mottatt skriftlig informasjon om tiltaket, men vi ønsker å gi alle en mulighet til å høre fra oss direkte og eventuelt stille utdypende spørsmål.

– Vi ønsker også å få innspill på hvordan vi kan ivareta nærmiljøet på en god måte.

Lokalene skal i utgangspunktet ikke brukes til annen drift, enda det er god plass på Solvoll:

– Avtalen med UDI er delt opp i ulike segmenter, der plassene er delt inn som 15 + 8 + opsjon på 5 plasser til. Annen type drift koker derfor ned til tre hensyn: For det første plass og egnethet, for det andre eiers ønsker for utleie, og for det tredje regulering.

Hvorfor ønsker Sana utvikling å legge et slikt tilbud til Solvoll?

«Solvoll ligger skjermet og landlig til med mange gode muligheter for utenførs og innendørs aktiviteter», står det skrevet i brevet til naboene.

«Institusjonen vil være med på å styrke det lokale samfunnet med 40 nye arbeidsplasser og forhåpentligvis et engasjement for en sårbar gruppe.»

SISTE: Mange spørsmål rundt de nye planene for Solvoll.

Les mer om Solvoll.

STORE OMRÅDER: Mer enn 25 mål med tomt fulgte med salget da den gamle bibelskolen ble solgt til Stiftelsen til Arctic Eiendom Nord AS i 2015. Foto: Stian Ormestad.

,