Venstre vil pushe på for et reinere Aulivassdrag: – Dagens plan holder ikke vann

MILJØVERNMINISTEREN PÅ BESØK: Fra venstre vertskapet ved stamhusbesitter Nikolaus Wedel-Jarlsberg ved Jarlsberg hovedgård, Håvar Bettum, 2. kandidat for Tønsberg Venstre, miljøvernminister Ola Elvestuen (V), og Suzy C. Haugan, 1. kandidat for Tønsberg Venstre.  Foto: Pressemelding.

Venstre-toppene i nye Tønsberg vil ha en mye mer ambisiøs plan med flere konkrete forslag og klarere mål, og de fikk med seg sjølvaste miljøvernministeren på en liten elve-safari for å se på noe som funker.

Les også om høstens valg i ReAvisa, august 2019 – last ned gratis!

Tønsberg Venstre tok valgkampen til landlige og fuktige omgivelser langs Aulielva, ved Jarlsberg hovedgård.

Venstre-følget med miljøvernminister Ola Elvestuen, 1. og 2. kandidat for Tønsberg Venstre Suzy C. Haugan og Håvar Bettum besøkte stamhusbesitter på hovedgården Nikolaus Wedel-Jarlsberg.

VELLYKKA TILTAK: Fangdammen ved Jarlsberg hovedgård gjør nytta si. Flere slike, og problemet ville langt på vei vært løst. Foto: Pressemelding.

Miljøvernministeren lot seg imponere

Avrenning fra landbruket, kloakkutslipp og erosjon i elva er kjente problemer.

– Forskning viser at de tre desidert viktigste tiltakene for landbruket er redusert jordbearbeiding, kantsoner og fangdammer, sier Håvar Bettum fra Våle.

Det siste – fangdammer –  er så effektivt og interessant at sjølvaste miljøvernministeren kom på besøk for å se på forsøksprosjektet på Jarlsberg hovedgård, der en slik fangdam ble etablert for ti år siden.

Og etter ti år er resultatene tydelige. Stamhusbesidder Nikolaus Wedel-Jarlsberg kunne fortelle at over hundre tonn med avrent næringsrik matjord er renska ut av dammen og tilbakeført til områder på jordene.

Et tidligere bebygd område er nå dyrka mark, takket være matjord fra fangdammen.

Må spille på lag med naturen

Da følget nærma seg dammen, letta ei stor hegre. Antall ender er så høyt at området brukes til jakt. Ingen tvil om at dette har blitt en oase for både natur, miljø og friluftsliv.

Håvar Bettums visjon er at det etableres mange tilsvarende fangdammer, i form av hundrevis av bekker små som alle leder mot de større elvene i vassdragene som løper ut i fjorden.

– Det finnes flere tilskuddsordninger hvor bøndene kan få dekket hele eller deler av investeringskostnadene til dette, minner miljøvernministeren og de lokale Venstre-toppene om, – uten at bønder flest i Re har kasta seg over muligheten.

– Vi må spille på lag med naturens fantastiske evner til å rense og rydde opp i det vi steller i stand. Det gjør en fangdam på en glimrende måte.

– Det er somla mer enn lenge nok!

FANGDAM: Her nyter naturen godt av næringstoffer som ellers hadde gått rett ut i elva og skapt trøbbel. Foto: Pressemelding.

Å slippe næringsrik avrenning fra jordene i elv og fjord gjør store omrokkeringer i den naturlige faunaen, mens i en fangdam kan næringen tas opp så det ikke renner i store og ødeleggende mengder ut i vassdragene.

– En fangdam med masse planter vil rense opp med gratis biologi, framfor kostbar teknologi, understreker Håvar Bettum. – Det er somla i mange nok tiår med å rydde opp, så det er på tide at politikerne stemmer for handling.

GODE ERFARINGER: Flere tiltak, som dette ved Jarlsberg hovedgård, må settes inn flere steder langs elvene i Re, er konklusjonen etter Venstre-besøket. Foto: Pressemelding.

– Å bygge massevis av fangdammer i Re er å være på lag med framtida.

Det som er gjort fram til nå er tafatte greier, mener Håvar Bettum, og snakker om sin egen Re kommune. Planen for Aulivassdraget holder ikke vann, der mange effektive tiltak er utelatt.

Ikke lenger et delt ansvar mellom to kommuner

Venstre vil ha en mye mer ambisiøs plan med flere konkrete forslag for forbedring av vannkvaliteten.

– Vår nye kommune har ikke lenger delt ansvar mellom fjorden i Tønsberg, kontra elver og bekker i Re. Fra neste år blir vi en felles helhet å ta hensyn til og ta ansvaret for.

– Både Re Venstre, Tønsberg Venstre og Vestfold Venstre har hatt tett dialog med miljøvernministeren om tiltak for frisk Oslofjord, nå er vi avhengig av at folk lokalt også velger et kommunestyre med kunnskap og engasjement for å ta problemene ved rota:

– Avrenning og utslipp, poengterer Håvar i prat med ReAvisa:

– Tenk om vannet i Storelva, Merkedamselva, Aulielva og Byfjorden hadde blitt så klart og rent at det både kan drikkes igjen og friste til et bad også?

HELE VENSTRE-FØLGET: Miljøvernminister Ola Elvestuen, Håvar Bettum (V), stamhusbesitter Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg, Suzy Haugan (V) og Agnes Hov Bjellvåg (V). Foto: Pressemelding.

Les mer om lokalvalget 2019.

Hvem fra Re vil henge med i nye Tønsberg?

Sjekk også: Hva er Re for deg?

,