Senterpartiet tok valgkampen til Ramnes kirke: – Neppe den mest sexy valgkampsaken?

PÅ KIRKEBESØK: Senterparti-følget på vei inn i Ramnes kirke, guida av kirkeverge Per Astrup Andreassen. Fra venstre Kathrine Kleveland, Åslaug Sem-Jacobsen, Thorvald Hillestad, kirkevergen og SPs ordførerkandidat i nye Tønsberg Steinar Solum. Foto: Stian Ormestad.

Senterpartiet er opptatt av middelalderkirker og av at staten skal ta sin del av ansvaret for kulturskattene: – Det er kanskje ikke den mest sexy valgkampsaken, men det er noe som ligger hjertet nært for de aller fleste – hvis man kjenner litt etter.

Les også om høstens valg i ReAvisa, august 2019 – last ned gratis!

Kirkeverge Per Astrup Andreassen har hatt politikere av de fleste slag på slep inn i Ramnes kirke.

Sist var det kirke- og kulturminister Trine Skei Grande (V). – Uten at det skjedde så veldig mye etter det besøket, heller, mener Re-ordfører Thorvald Hillestad.

Tung bør å bære for lille Re

Re-ordføreren har vært en pådriver i mange sammenhenger for et spleiselag med staten. I dag er vedlikeholdet av middelalderkirkene helt og holdent kommunenes ansvar.

Det har vært ei tung bør å bære for lille Re:

– Re har flest middelalderkirker i forhold til folketall i Vestfold. Vi har tre i Re; i Ramnes, Våle og Fon. Felles for dem alle er de mangler vedlikehold og er dyre å holde i stand, sier Thorvald. 

Og dette er blitt formidla til stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer gang på gang. Denne gangen var det et helt Senterparti-følge på kirkebesøk:

Med ordfører i gamle Re, Thorvald Hillestad, og ordførerkandidat i nye Tønsberg, Steinar Solum, i spissen, pluss fylkestingskandidat Kathrine Kleveland, og stortingspolitiker fra vår nye region Vestfold og Telemark, Åslaug Sem-Jacobsen.

Vedlikeholdsetterslep på 17 millioner

OPTIMIST: Senterpartiets ordførerkandidat i nye Tønsberg, Steinar Solum (SP), har trua på at nye Tønsberg skal klare å ta vare på sine totalt seks middelalderkirker. Hvert fall hvis det blir snakk om statlig drahjelp. Foto: Stian Ormestad.

Thorvalds kampsak gjennom flere år har vært å få til et spleiselag med staten for å ruste opp middelalderkirker, akkurat som det ble gjort i sin tid med stavkirker over hele landet.

Den mye omtalte skrekkrapporten fra 2008 fortalte om et helt vanvittig vedlikeholdsetterslep. Kirkeverge Per Astrup Andreassen har valfartet budsjett- og økonomiplan-møter i Re kommune med dystre nyheter i årevis.

Våre folkevalgte har hørt budskapet, og det er blitt bevilga penger til det mest nødvendige de siste åra. Fra 2015 er det blitt brukt 12 millioner kroner – og det merkes godt i et trangt kommunebudsjett. 

Men enda gjenstår et vedlikeholdsetterslep på cirka 17 millioner kroner på kirkene i Re sett over ett, forteller kirkevergen i Re.

Senterpartiets ordførerkandidat er optimist

Re med våre snaut 10.000 innbyggere har tre middelalderkirker, og Tønsberg med sine drøyt 46.000 innbyggere har også tre. Det blir flere å fordele kostnadene på, hvert fall for Re sin del, i den nye kommunen.

Blant annet derfor er Senterpartiets ordførerkandidat i den nye kommunen optimist:

– Re har vært flinke til å få mye ut av hver krone som er brukt på kirkene deres, og det må vi ta med oss videre i den nye kommunen, sier Steinar Solum (SP) på kirkebesøk i Ramnes.

– Her har dere brukt penger på vedlikehold og har god kunnskap om kostnader og utfordringer i et slikt arbeid. Det er nyttig å ha med seg denne kompetansen videre i nye Tønsberg.

– Dessuten hører jeg om en god dugnadsånd her i Re, som blant annet har sørga for et nymalt gjerde og mye mer, og det setter alltid vi SP-ere stor pris på.

Men med en stortingsrepresentant på besøk sikter de lokale SP-erne høyere enn inn i nye Tønsberg kommune. Dette må ikke fortsatt bli et lokalt ansvar, men et nasjonalt ansvar.

De fleste kommuner trenger hjelp

STORTINGSPOLITIKER: Åslaug Sem-Jacobsen (SP) vil slåss for forslaget fra Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) for å få til et spleiselag mellom stat og kommune for å ruste opp alle middelalderkirker i Norge. Hun har god tro på å få med seg regjeringspartiet KrF på ideen, som etter hvert er blitt lufta for mange framtredende politikere. Foto: Stian Ormestad.

Senterpartiet ønsker seg en nasjonal målsetning om å sette middelalderkirkene i stand til tusenårsmarkeringen av slaget på Stiklestad i 2030 – tusen år etter slaget som regnes som en milepæl for innføringen av kristendommen i Norge.

– Jeg blir gira og glad når jeg ser at en kommune som Re tross alt prøver alt de kan for å ta vare på kirkene sine, sier stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (SP).

– Noen kommuner er aktive og prøver å prioritere kirkevedlikehold så godt de bare kan, sånn som her i Re, mens andre sliter mer. Felles for alle er at de fleste trenger hjelp til det svære løftet det er å få alle middelalderkirker løfta opp til et verdig nivå, mener hun.

– Dette er tross alt museer for nasjonen vår, og siden det er nasjonale kulturskatter ligger det i begrepet «nasjonale» at det ikke er bare et lokalt ansvar hos hver stakkars kommune å følge opp vedlikeholdet.

Det koster javnt over dobbelt så mye å vedlikeholde ei middelalderkirke, og forslaget til Re-ordføreren er å hvert fall få dekt inn ekstrakostnaden fra staten. Det forslaget har stortingsrepresentanten sansen for, og lover å jobbe for det på Stortinget.

Kanskje ikke den mest sexy valgkampsaken?

KIRKEVERGE: Per Astrup Andreassen har hatt mange politikere på kirkebesøk i Re – den lille kommunen med hele tre middelalderkirker å ta vare på: Fon, Ramnes og Våle. Foto: Stian Ormestad.

– Det er kanskje ikke den mest sexy valgkampsaken, men det er noe som ligger hjertet nært for de aller, aller fleste – hvis man kjenner litt etter. Det er mer enn ei kirke, det er her man møtes i alle livets faser, det er historie, fellesskap, kultur og så mye, mye mer.

– Alle har et forhold til kirka si, om ikke som en religiøs institusjon, så hvert fall som en felles kultur og historie som binder oss sammen, mener Åslaug Sem-Jacobsen.

– Vi har ikke så mange gamle bygg i Norge. Kirka er i en særstilling, som historiske monument overalt i Norges land. Kirka har overlevd alle tider på grunn av den standingen den har blant folk.

– Det ville vært synd om vi i dag klarer å ødelegge denne kulturarven, bare fordi kommuner med kniven på strupen i budsjettforhandlinger ikke makter å sette av de nødvendige kronene.

– Staten må trå til og sørge for at alle middelalderkirker er rusta til tusenårsfeiringen i 2030, sier Åslaug Sem-Jacobsen.

Senterpartiet hegner om norsk kulturarv

– Har vi det ikke fryktelig travelt da? Det er bare rett over ti år til 2030?

– Du veit, stavkirkeprogrammet tok bare ti år. Så det er nok bare tida og veien, men vil vi dette nok, så får vi det til, mener Thorvald.

Og av alle politikere som har valfarta til Ramnes kirke, så mener Senterparti-følget at deres parti har størst troverdighet på feltet, fra topp til bånn:

– Du ser her lokalt i Re at det er en Senterparti-ordfører som går i spissen for å faktisk prioritere penger til kirkevedlikehold i et trangt kommunebudsjett, skryter Åslaug Sem-Jacobsen.

– Og Senterpartiet har alltid hegna om norsk kulturarv – og mer norsk kulturarv enn kirkene våre finner du neppe.

HVIT OG FIN: Ramnes kirke har fått et nytt lag med kalk rund baut. Men det trengs mye mer enn som så for å ta igjen det totale vedlikeholdsetterslepet. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om lokalvalget 2019.

Hvem fra Re vil henge med i nye Tønsberg?

Sjekk også: Hva er Re for deg?

,