Kulturminister Trine Skei Grande kom på kirkebesøk i Re: – Nå er det middelalderkirkene sin tur!

PÅ OMVISNING I RAMNES KIRKE: Kirkeverge Per Astrup Andreassen tok i mot kulturminister Trine Skei Grande (V) til Ramnes kirke tirsdag 7. august 2018. Foto: Stian Ormestad.

RAMNES: I lille Re kommune – og lille Vestfold fylke – er det tett med middelalderkirker der vedlikeholdsetterslepet er enormt. Bare i Re er tallet 19 millioner kroner. Kommunen har ansvaret, men ber pent om statlig hjelp for å klare å ta vare på de snart tusen år gamle kirkene.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) ble tatt i mot av kirkeverge Per Astrup Andreassen og resten av Re-delegasjonen med ordfører Thorvald Hillestad (SP) i spissen da hun besøkte Re tirsdag 7. august 2018.

STOLTE: Vertskapet viser stolt fram Ramnes kirke. Foto: Stian Ormestad.

Hun ville høre om utfordringene til en liten kommune med høy andel middelalderkirker. Og vertskapet var ikke vanskelig å få i tale:

– Kirkene er svinedyre å holde i stand!

– Re har flest middelalderkirker i forhold til folketall i Vestfold. Vi har tre; i Ramnes, Våle og Fon. Felles for dem alle er de mangler vedlikehold og er svinedyre å holde i stand, sier Re-ordfører Thorvald Hillestad. 

Han skryter av at statsråden hadde tatt turen til Re. – Det er hvert fall første gang at jeg har fått spørsmål fra en statsråd om å få komme i et slikt ærend. Bare det lover jo godt, sier han, og viser samtidig til utallige signaler om at staten må ta sin del av regninga for å holde kirkene i stand.

Men Thorvald mener statens hjelpende hånd lar vente på seg. – Vi har nå gjort så godt vi kan, her i lille Re. Kommunestyret har bevilget penger til det aller mest nødvendige, rett og slett fordi vi må – så ikke kirkene ramler ned.

Nå er vedlikeholdsetterslepet på «bare» 19 mill

VESTFOLDBENKEN: Tre folkevalgte på Vestold-benken på Stortinget var også med på kirkebesøket: Kårstein Eidem Løvås (H), Morten Stordalen (FrP) og Carl-Erik Grimstad (V).

Kirkeverge Per Astrup Andreassen utfyller: – En vedlikeholdsrapport fra 2008 anslo et vedlikeholdsetterslep på 32 millioner kroner, og det bare for å få kirkene opp i normal stand. Våre folkevalgte har strekt seg langt, men det holder jo ikke på langt nær i det store bildet.

– Ti år seinere står vi igjen med et vedlikeholdsetterslep på «bare» 19 millioner kroner. Det som er blitt gjort, har vært helt prekært. Hadde vi ikke fiksa taket på Fon kirke for eksempel, hadde menigheten fått det i hue.

– Og her i Ramnes kirke har det nylig vært store råteskade-reparasjoner, som også var helt nødvendig, forteller kirkevergen.

Re-ordfører Thorvald Hillestad forteller om fortvila folkevalgte i kommunestyret, som ikke har noe valg. Det blir brukt penger man egentlig ikke har på noe man bare må ta tak i, fra et trangt kommunebudsjett med allerede knallharde prioriteringer.

Kulturministeren: – Nå er det middelalderkirkene sin tur

FORNØYD MED SVARENE: Ordfører Thorvald Hillestad synes det blir spennende å se budsjettet til høsten, og mener kulturministerens svar lover godt. Foto: Stian Ormestad.

Re-ordfører Thorvald Hillestad viser helt konkret til stavkirke-prosjektet, der staten gikk inn og sørga for restaurering av kirke etter kirke, landet over. Nå kanskje det er middelalderkirkene sin tur?

Kulturminister Trine Skei Grande er enig: – Nå er det middelalderkirkene sin tur, men når den turen kommer – det veit vi ikke. Men vi jobber med det. Ingen kan vite utfallet før vi er blitt enig om et budsjett, men dette er hvert fall noe som står på min ønskeliste.

– Om ikke staten tar hele regninga, så kanskje vi kan dele – staten og kommunene?, sier Thorvald som foreslår et spleiselag, der staten kan ta ansvar for kostnadene utover vedlikeholdskostnad for vanlige kirker. Middelalderkirker er javnt over regna som dobbelt så dyre å ta vare på.

GOD STEMNING: Ordfører Thorvald Hillestad, kulturminister Trine Skei Grande og stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad utenfor Ramnes kirke. Foto: Stian Ormestad.

– Det er ikke urimelig at staten blir med på et eller annet vis, når vi tross alt snakker om nasjonale skatter, mener Re-ordføreren.

Kulturministeren er en «kirke-nerd»

Trine Skei Grande tok seg god tid til å kikke på Ramnes kirke, ta bilder og høre på historien. Hun kaller seg sjøl «kirke-nerd». – Jeg viser ofte til Re når tema er middelalderkirker, dere som er så heldig å ha så mange av dem.

Trine Skei Grande lurer på om ikke Ramnes kirke kan settes inn i en større middelalder-kontekst. Kirken sto der mest sannsynlig under slagene på Re i 1163 og 1177, og er en viktig del av Re-historien.

– Ei kirke er kulturarv og historie, vel så mye som det religiøse aspektet. Og akkurat denne kirka har også en nærhet til slaget på Re, både i tid og sted.

Ramnes kirke holder åpent for gudstjeneste annenhver søndag. Kirkene bør være mer åpne, mener kulturministeren.

– Der jeg kommer ifra holder bygdefolket kirka åpen på omgang. Alle kirker i Norge burde være mest mulig åpne, og her i Re ville det kanskje bli snakk om turisme med den middelalderhistorien dere kan skilte med.

Spennende budsjett-høst

Re-ordfører Thorvald Hillestad beit seg mest merke i det statsråden sa om at det nå må være middelalderkirkene sin tur.

– Jeg skjønner jo at en statsråd ikke kan love at det blir akkurat sånn eller slik, men at det er tre partier som skal bli enig om budsjett. Men jeg er godt fornøyd med svarene jeg fikk, sier Thorvald til ReAvisa.

– Kulturministeren gikk langt i å følge opp alle de tydelige signalene gjennom flere år, som går på at staten må ta sin del av ansvaret for middelalderkirkene. Så blir det spennende å se til høsten, da, når budsjettet legges fram.

«KIRKE-NERD»: Kulturministeren var veldig interessert i Ramnes kirke, som ble reist en gang på 1100-tallet. Foto: Stian Ormestad.

GAVE: Kulturministeren fikk med seg en liten gave, laga av de friske delene av treverket som er bytta ut i Ramnes kirke i sommer. Foto: Stian Ormestad.

 

Les mer om kirkene i Re.

,