Revac inviterer til Åpen dag

DAGLIG LEDER: Anders Aas (42) har sammen med flere reinger bygd opp en av landets ledende bedrifter for behandling og gjenvinning av EE-avfall. Foto: Stian Ormestad.

Du får se hvordan EE-avfall behandles og gjenvinnes, og du kan lære mer om Re-bedriften som er ledende i landet på sitt felt.

Dette kunne du først lese i sommermagasinet 2019 – last ned gratis.

Revac ønsker å invitere til en Åpen dag for alle innbyggere i kommunen, informerer Jørn Svinsholt på vegne av gjenvinningsbedriften:

– Det vil bli en presentasjon av vår virksomhet og prosessene ved vårt behandlingsanlegg for EE-avfall. Det vil også bli en befaring rundt på anlegget etter presentasjonen.

UTVIDER: Større volum ga bedre årsresultat for fjoråret. Foto: Stian Ormestad.

Revac går så det suser

Tid og sted er lørdag 17. august klokka 12.00 hos Revac AS i Haukeveien 11 på Linnestad næringsområde. Mer info legges ut på Revacs hjemmeside, forteller Jørn til ReAvisa.

– Vi håper dere setter av tid til dette.

Gjenvinningsbedriften gikk med 11,5 millioner kroner i overskudd i fjor – det var en økning på litt over 600.000 kroner fra 2017.

Daglig leder Anders Aas forteller til NRK Vestfold at det har sin naturlige forklaring:

– Vi hadde et større volum, så sånn sett er det naturlig at man klarer å skape et resultat av det.

Utfører en viktig samfunnsoppgave

LEDENDE I LANDET: Revac gjør en viktig jobb med å behandle og gjenvinne EE-avfall. Foto: Stian Ormestad.

Revac driver nybrottsarbeid i en krevende bransje, som trengs og som stadig er i vekst: Behandling og gjenvinningen av EE-avfall – alt fra kjøleskap til elektriske tannbørster.

Re-bedriften har stått i stormen flere ganger, med to store branner. Nå driver de i moderne lokaler på Linnestad næringsområde, spesielt tilpassa denne type drift.

Tidlig på sommeren i år ble det øvd med røykmaskin og røykgranat på scenarioet brann i en binge med resirkulert EE-avfall, og at en person var savnet:

– Det ble en meget god øvelse, industrivernet hadde fått iverksatt flere gode tiltak innen våre brannmannskaper kom inn i øvelsen, oppsummerte Andrew C. Wright, vakthavende brannsjef i Vestfold interkommunale brannvesen (VIB):

Revac har løfta sin beredskap

BRANNØVELSE: Vestfold interkommunale brannvesen øvde tidligere i sommer sammen med Revac. Foto: VIB.

– VIBs mannskaper ble ved ankomst godt tatt i mot av kjentmann, og primæroppgaven ble da røykdykking med søk etter den savnede – som de raskt fant. Deretter var alle samlet til debrief med grundig gjennomgang av øvelsen.

Revac har løfta sin beredskap, kjøpt mer utstyr og har bedre kompetanse, oppsummerer VIB øvelsen 4. juni i år:

– Våre vaktlag har i vår vært på befaringer, og VIB utarbeidet et godt planverk i tett samarbeid med bedriften.

– Alt dette bidrar til et bedre utgangspunkt dersom det skulle skje en uønsket hendelse ved Revac, sa vakthavende brannsjef Andrew C. Wright etter øvelsen.

LEDENDE I LANDET: Revac har hovedkontor på Linnestad næringsområde. Foto: Stian Ormestad.

Dette kunne du først lese i sommermagasinet 2019 – last ned gratis.

Les mer om Revac i ReAvisa-arkivet.