Leserinnlegg: Jonassens bånnlinje

Hvor bekymra er egentlig Høyre for økonomien?, spør Heming Olaussen (SV) i sitt tilsvar til Øyvind Jonassen (H).

Leserinnlegg: Tar partiene i nye Tønsberg den økonomiske situasjonen på alvor?

Leserinnlegg: Må sette «tæring etter næring» i nye Tønsberg

Høyres Øivind Jonassen angriper meg i ReAvisa fordi jeg har ambisjoner om at nye Tønsberg skal bli en sterk og god velferdskommune for alle – også for reingene.

VILLIG TIL Å KJEMPE FOR ET UNGDOMSHUS PÅ REVETAL: Heming Olaussen (SV). Foto: Stian Ormestad.

Jonassen mener vi må sette «tæring etter næring» – et forslitt slagord som han ynder å bruke, og som tildekker hans egentlige budskap – å slippe til private i velferdstjenestene.

De som ellers her til lands er kjent som velferdsprofitører. Gjerne internasjonale hedgefonds eller investerings-selskaper, med profitten gjemt unna i skatteparadiser.

SV er bestemt mot dette. Vi synes private tiltak kan være bra, så lenge de er foreldredrevet eller på annen måte drevet på non-profit basis, som de private barnehagene i Re.

Vi er mot at de kommersielle skal få stikke sugerøret inn i felleskassa vår. Det har åpenbart ikke Jonassen problemer med.

SV har ikke stemt for alt som øker utgiftene i kommunen. Vi stemte – i motsetning til Høyre – for lavere godtgjøringer til ordføreren og de folkevalgte i nye Tønsberg.

Det hadde spart oss for mellom 100 og 200 tusen kroner. Årlig.

Vi har stemt mot vidløftige interkommunale prosjekter som Høyre har vært for.

Vi er derimot – helt riktig – for å investere i ungene våre, og i ungdommen vår.

Etter mange års prosesser og prosjektering har vi nå muligheten til å få på plass en splitter ny ungdomsklubb på Revetal. Et ungdommens hus, arkitekttegna av Snøhetta.

Et signalbygg dedikert ungdommen – framtida vår. De som helst skal bosette seg her videre, eller komme tilbake for å styrke befolkningsgrunnlag og skattegrunnlag i framtida.

Høyre vil tydeligvis hoppe av i sluttfasen, på tross av at prosjektet har forankring i den politiske plattformen, vedtatt enstemmig av både Re og Tønsberg kommunestyre.

Høyre vil åpenbart ikke stille opp for Re-ungdommen i denne saka – en sak som ungdommen sjøl har gitt 1. prioritet og som til og med har en privat sponsor med på laget – Bjørn Rune Gjelsten.

Når Høyre åpenbart er enige med SV i at nye Tønsberg vil ha en anstrengt økonomi, er det pussig at de var med på å stemme for Re-politikernes samstemmige forslag om å styrke eldreomsorgen i den nye kommunen, slik at den i hvert fall vil nærme seg det nivået vi tilbyr de eldre i Re.

I Tønsberg har de tatt vedtaket på alvor, og et meget stort antall millioner skal nå investeres i nye sjukehjem m.m. i Hogsnesåsen og på Olsrød, samt i ombygging av Træleborg sjukehjem.

Det er jo flott at Høyre tross alt var med på disse vedtaka, men det er her de virkelig store pengene ruller.

Så hvor bekymra er egentlig Høyre for økonomien?

SV innså for mange år siden at Re trengte en eiendomsskatt skulle vi klare løftet med å bygge ny ungdomsskole og vedlikeholde de andre skolene våre. Etter noen år kom AP etter. Så SP – og så ble det flertall for eiendomsskatten, etter mye klaging og støy fra høyresida.

Etter hvert stilna støyen, og også Høyre og FrP innså at vi trengte denne skatten for å klare utfordringene våre.

Nå tar vi inn ca. 17 millioner kroner i året, uten at det har vært noen klagestorm fra skattebetalerne i Re. De kan sjøl se hva vi har fått for pengene, om de svinger en tur bortom den nye ungdomsskolen og idrettshallen.

Det er vi stolte av – og det tror jeg gjelder et samstemmig kommunestyre, inkludert Høyre. Dette hadde vi aldri fått til uten eiendomsskatt! Og den var det SV som kjempa fram, gjennom årevis med motstand.

Nå skal vi skape en ny kommune. Flertallet har sett sitt snitt til å utelate eiendomsskatten. Men de økonomiske realitetene er i ferd med å innhente den nye kommunen – før den kommer i gang.

SV foreslår på nytt en eiendomsskatt, men legger inn et minstefradrag på 3 millioner på eiendommens ligningsverdi.

Det betyr at svært mange vil slippe denne skatten – det er de med de dyreste eiendommene som må betale, og de burde ha råd til det.

Vi er forberedt på motstand, som sist, mer erfaringa er at de alle fleste innser at det ikke er noen vei utenom – slik 80 % av alle norske kommuner allerede har erkjent.

Hvis målet er en god velferdskommune for alle.

Heming Olaussen (SV), kommunestyrerepresentant i Re og 3. kandidat for SV i nye Tønsberg.

Les mer om kommunesammenslåing.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.