Leserinnlegg: – Må sette «tæring etter næring» i nye Tønsberg

Det er ikke forskjell på de pengene vi skal bruke på tjenester til innbyggerne, og de vi bruker på renter og avdrag, skriver Øyvind Jonassen (H):

I et leserinnlegg i både Tønsbergs blad og ReAvisa har Heming Olaussen fra SV beskrevet den alvorlige økonomiske situasjonen Nye Tønsberg må løse.

Heming Olaussen beskriver også i sitt innlegg at Re hadde «betydelige overskudd» i 2016 og 2017. Det er en sannhet med modifikasjoner, da det inkluderte både momsrefusjon etter betydelige lånefinansierte investeringer og budsjettert bruk av fond og eiendomsskatt.

DET ER DE SAMME KRONENE: Enten man skal betale gjeld eller sørge for en god drift av Nye Tønsberg kommune, poengterer Øyvind Jonassen (H). Foto: Stian Ormestad.

Vi gikk underskudd på egen drift, men ble reddet av at AS Norge gikk godt og skatteinntektene overgikk anslagene.

Vi skal være glade for at Høyre har styrt landet godt i perioden, men kan ikke belage oss på at dette redder oss hver gang.

Konklusjonen til Heming Olaussen er at vi må innføre eiendomsskatt først som sist.

Et alternativ til å kun legge ulempene direkte over på innbyggerne i form av eiendomsskatt, er å tilpasse driften etter inntektene.

Kommunen skal levere gode tjenester til innbyggerne. Det gjelder på alle områder og er en kommunes kjernevirksomhet. Høyre mener høyest mulig kvalitet er viktigere enn ideologisk ballast som skal hindre alle andre leverandører av tjenester enn det offentlige.

SV, og nå store deler av venstresiden, vil unngå private leverandører selv om det beviselig styrker både mangfold og kvalitet i tjenesteproduksjonen.

Det vi må være klar over når man er i en situasjon der man går underskudd, eller balanserer på nullpunktet, er at alle gode formål blir finansiert ved å ta fra et annet godt formål.

I den sammenhengen er det vanskelig å forstå hvorfor Re SV ved enhver anledning stemmer for å øke gjelden videre.

For Re sin del har vi ca 940 millioner i rentebærende gjeld, og er svært sårbare i et stigende rentemarked. En tommelfingerregel i noen kommuner er at man belaster driftsbudsjettet ca 8 – 10 % årlig av lånefinansierte investeringer.

Re SV var med å kjøpe en tomt til 71 millioner kroner, som det vil koste mange 10-talls millioner før kan man kan gjøre noe mer med. Videre ligger dette langt frem i tid slik at vi skal betale renter på dette lånet i ukjent fremtid.

Videre er SV pådriver for at vi skal bygge ungdomshus på Revetal. Det er utvilsomt et godt formål, men det vil koste ytterligere 25 millioner å realisere.

Selv om vi får dekket ca 1/3 raust gjennom en gave fra privat næringsliv og noe gjennom tippemidler, vil det påføre ytterligere kostnader både i renter og andre driftsutgifter i millionklassen.

Dette er penger vi ikke har, og da betyr det at SV indirekte påfører andre virksomhetsområder som for eksempel helse og omsorg innsparingskrav på flere millioner kroner.

Det er ikke forskjell på de pengene vi skal bruke på tjenester til innbyggerne, og de vi bruker på renter og avdrag.

Det er dette som er kjernen i både privat og offentlig økonomi, man må sette «tæring etter næring» og ikke bare skyve ulempene over på andre.

Øyvind Jonassen – kommunestyrerepresentant i Re og 2. kandidat Tønsberg og Re Høyre

Les mer om kommunesammenslåing.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.