Leserinnlegg: Tomteplassering – ja til badeanlegg i sentrum!

TØNSBERG VENSTRE: Håvar Bettum, 2. kandidat, og Suzy Haugan, 1. kandidat, nye Tønsberg Venstre. Foto: Privat.

LESERINNLEGG: Kaldnes har en fantastisk beliggenhet i vannkanten, gir mulighet for et helårs sjøbad, midt i byen. Rett og slett et trekkplaster som gjør Tønsberg og Tønsberg-regionen populært året rundt, skriver Vestre-toppene i nye Tønsberg.

Leserinnlegg: Tomtevalg – ny svømmehall i Tønsberg

Steinar Solum i Senterpartiet ønsker at ny svømmehall skal brukes til stupetrening, svømmeopplæring, trening og fritidsaktiviteter, og ligge på messeområdet på Eik.

Her er Venstre helt uenig med sin gode sentrumsvenn.

Selvsagt skal det nye badeanlegget ligge i sentrum

Badeanlegget som skal bygges skal ikke være er et enkelt innendørs svømmebasseng hvor man primært svømmer frem og tilbake til man er ferdig, så dusjer og går.

Vi skal ha et attraktivt badeanlegg for trening, bading, svømming, stuping, velvære og folkehelse.

Et attraktivt anlegg med høye besøkstall som gjør Tønsberg til en badeby året rundt.

Gode grunner for å legge anlegget i sentrum: Svømmeanlegget bygges for generasjoner, og blir en stor del av opplevelsen i Tønsberg sentrum.

Selvsagt skal det nye badeanlegget ligge i sentrum.

Nøkkelen er samarbeid

Alle faglige begrunnelser peker på sentrum for byutvikling, tilgjengelighet for syklende, gående og kollektivreisende.

Den framtidige fastlandsforbindelsen vil sørge for en «rask» vei fra E18 til badeanlegget for reinger, uten å måtte reise gjennom hele sentrum.

Sentrumsplassering er nøkkelen til interkommunalt samarbeid med 30 prosent dekning av tippemidler.

Vi må jobbe for at anlegget skal være et samarbeidsprosjekt mellom Færder og Tønsberg kommune for hele Tønsberg-regionen, med en beliggenhet som fungerer godt for innbyggere i begge kommuner.

Færder har helt forståelig sagt nei til en lokalisering ved messehallen. Da gjenstår ulike sentrumsalternativ.

Vil virkelig Senterpartiet si nei takk til 30 prosent finansiering av svømmeanlegget, og et samarbeid med våre venner i sør?

Se nærmere på eksisterende tomt OG Kaldnesalternativet

Det vi skal gjøre nå er ikke å velge Kaldnes, kun få alternativet vurdert ut fra en ny situasjon slik den er i dag, i tillegg til eksisterende tomt.

Kaldnes er en del av nåtidens og fremtidens bysentrum. Ny gangbru og sentral beliggenhet vil sørge for at mange kan sykle og gå til anlegget.

Kaldnes har en fantastisk beliggenhet i vannkanten, gir mulighet for et helårs sjøbad, midt i byen. Rett og slett et trekkplaster som gjør Tønsberg og Tønsberg-regionen populært året rundt.

Det tar langt tid å bygge en ny bydel i en by på vår størrelse, og et badeanlegg på Kaldnes, gjerne i kombinasjon ny gangbro vil sette fart på utviklingen.

Egeninteresser fra seriøse utbyggere er imidlertid helt legitimt. Både Selvaag og Kaldnes Vest har da også spilt med åpne kort.

Et viktig valg

Vannidrettene peker på at anlegget må ha stor nok kapasitet og være tilgjengelig. Ungdomsrådet vil gjerne se videre på begge sentrumsalternativene.

Utrede både nåværende lokasjon for svømmehall samt Kaldnes var opprinnelig administrasjonens anbefaling.

Mange sentrale aktører har fått øynene opp for Kaldnes-alternativet.

Da bør vel hovedtyngden av det politiske miljøet også lytte? Dette er et viktig valg.

Vi vet nok til å sile vekk de fleste lokasjonene, men disse to sentrumsalternativene må utredes grundigere.

Det er snakk om å se grundigere på to sentrumsalternativer fremfor å forhaste ett alternativ nå. Det må vi som ansvarlige politikere ta oss tid til.

Håvar Bettum, 2. kandidat, nye Tønsberg Venstre
Suzy Haugan, 1. kandidat, nye Tønsberg Venstre

Leserinnlegg: Tomtevalg – ny svømmehall i Tønsberg

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.