Leserinnlegg: Tomtevalg – ny svømmehall i Tønsberg

TØNSBERG SENTERPARTI: Steinar Solum (SP). Foto: Stian Ormestad.

LESERINNLEGG: Flertallet i Tønsberg bystyre ser ut til å gå for svømmehall ved brygga i Tønsberg. – Bryggebaronene må gjerne få svømmehall der, men den kan de bygge sjøl, mener Steinar Solum i Tønsberg Senterparti.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

Formannskapet i Tønsberg behandlet mandag tomtevalg for plassering av ny svømmehall.

Tønsberg Senterparti mener at den beste plasseringen er på Messeområdet som allerede er og blir sentrum for idretten i Tønsberg-regionen:

Her kan familier ta med barn av ulik alder og hele familien kan delta på ulike aktiviteter, på samme tid, i samme område.

Tønsberg Senterparti ønsker at ny svømmehall primært skal brukes til stupetrening, svømmeopplæring, trening og fritidsaktiviteter.

Plassering av ny svømmehall på Messeområdet vil gi en rimelig tomt med forutsigbare grunnforhold og gunstig tilgjengelighet de fleste innbyggerne i «nye» Tønsberg.

Plasseringen innebærer gangavstand fra sentrum og hele Eik-området. Tilgjengelighet med buss og bil er i tillegg svært god.

Byskogen og Greveskogen skoler ligger også kun et steinkast unna. Plasseringen vil kunne utnytte seg av overskuddsvarme fra ishall og skøytebane.

Vi registrerer at utbyggere og bryggebaronene i sentrum ønsker at nytt badeland skal ligge på Kaldnes.

Det må de gjerne bygge selv, men kommunen skal ta hensyn til innbyggerne i hele Tønsberg – sett i et folkehelsemessig perspektiv.

Flertallet i formannskapet, bestående av V, Krf, H, Sv og Frp stemte ned forslaget om å ta med Messeområdet som ny plassering av svømmehall i Tønsberg.

Senterpartiets forslag om å sende saken til Fellesnemda for at Re kommune kunne uttale seg, ble også nedstemt.

Saken avgjøres i bystyret 13. mars 2019.

Steinar Solum,
Tønsberg Senterparti

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.